Øivind Stengrundet

Bidrag fra denne personen

MonkeyJam er et gratis lite program for å lage animasjonsfilm (stop-motion).

Det kan ofte være vanskelig å balansere mellom anonymitet og personlig tilpasning på nett. Særlig gjelder dette bildebruk, der vi skal forsøke å lære elevene godt nettvett, samtidig som de gjerne vil profilere seg selv. Heldigvis finnes det en trygg middelvei.

Ingen olje

Hvordan ville Norge sett ut hvis vi ikke hadde hatt oljen å støtte oss på? Elevene må diskutere seg fram til et alternativt samfunn, og presentere det som en digital veggavis.