Amalie Rånes Grødahl

Bidrag fra denne personen

Opplegget går ut på å starte opp med et nytt tema, The USA, gjennom en Prezi-presentasjon.