Roar Kristiansen

Bidrag fra denne personen

Denne appen kan brukes til å lage og presentere tidslinjer

Dette er en matematikkapp basert på problemløsning og regneartene

Motion math er et firma som har laget flere matematikkapper som kan brukes i undervisningen. Det er mulig å kjøpe en pakke med flere apper eller enkeltapper. Appene har forskjellig fokus. Zoom-appen har fokus på tallforståelse, Hungry fish-appene er spesielt rettet mot tallforståelse, addisjon og subtraksjon, Wings-appen multiplikasjon, Match-appen regneartene, Pizza og Fractions har mest fokus på brøk og i Questimate kan lærere og elever lage matematikkoppgaver.

Trinnet mitt har startet med Zoom når de jobbet med tideler og hundredeler.

Inspiration Maps er en meget anvendelig app der elevene for eksempel kan lage sine egne tankekart, begrepskart og notater. Når elevene jobber i appen, har de gode muligheter for å finne og tilpasse verktøyene ut fra ut fra individuelle forutsetninger og læringsprosess. I tillegg finnes det mange maler som kan tilpasses og brukes.