Undervisning og læring

Prosjekt lagt til valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' eventuelt i samarbeid med engelsk. Varighet 2 måneder med opptil to timer pr. uke med to til fire partnere

Videregående elever ser og diskuterer filmer på tvers av landegrenser. Varighet tre måneder med en til to timer pr. uke.

Et Prosjekt for elever i videregående opplæring. Foreslåtte samarbeidsland; Tyrkia, Frankrike, Tyskland og Norge. Varighet ett skoleår med varierende antall timer pr. uke.

Et prosjekt av og med ungdom. Elever i videregående skole i Norge som har Medie- og informasjonskunnskap, gir elever på ungdomstrinnet i andre land digital dømmekraft.

Prosjekt for lærerstudenters praksisperiode med en varighet på tre til fem uker. Prosjektet er utarbeidet av Anita Normann, førstelektor ved NTNU

Prosjekt beregnet på valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' med en varighet på f.eks. 2 mnd. Arbeidsspråk er tenkt å være fransk, men kan gjennomføres med andre arbeidsspråk.

Sider