Læringsmiljø

Klasseledelse i teknologirike omgivelser kan til tider være utfordrende. For få år siden var bruk av teknologi i skolen nærmest ensbetydende med bruk av stasjonære eller bærbare datamaskiner. Smarttelefoner og nettbrett er i ferd med å endre dette drastisk og nye utfordringer knyttet til klasseledelse i slike omgivelser oppstår. Her finner du gode eksempler på undervisningsopplegg med klasseledelse i fokus.

Et Prosjekt for elever i videregående opplæring. Foreslåtte samarbeidsland; Tyrkia, Frankrike, Tyskland og Norge. Varighet ett skoleår med varierende antall timer pr. uke.

Å lære av hverandre på tvers av landegrenser der temaet er farger, klær og mote.

The use of virtual reality in the classroom motivates students to explore fantastic new worlds where their only limitation is their imagination!

Læringsoppdrag om ny teknologi i bygg- og anlegg. Tema er måling med digitaleverktøy.

Nobooks, hvordan undervise uten bøker. En pedagogikk i fra Eirik Sivertsen og Thomas Auke

BreakoutEDU består av ferdige spill og opplegg for å designe egne selv, og leveres i en boks. Konseptet er en spin-off fra det noe mer kjente Escape Room-fenomenet, som har tatt de fleste byer med storm. Dette passer også utmerket til læring!

Sider