Programmering og koding

Her finner du erfaringer og læringsopplegg med programmering og koding i skole og barnehage. Programmering handler om å kreativt skape digitale produkter. Programmeringsaktiviteter kan tilpasses alle alderstrinn og integreres i ulike skolefag som matematikk, naturfag, kunst- og håndverk, musikk osv.

Les mer om programmering  i skolen i Senter for IKT i utdanningens notat Programmering i skolen

  • Programmering med de yngste

    Programmering med de yngste elevene krever ikke nødvendigvis mye teknologisk utstyr. Det kan enkelt gjøres i fellesskap, med og uten datamaskiner.
    Les artikkel
  • Begrepsanimasjon om antikkens hellas

    For deg som er lei av kjedelige powerpointer: Et animasjonsprosjekt i...

    Les artikkel

Kan elever på småskoletrinnet programmere? Ja det kan de, og i dette innlegget får du et lite innblikk i hvordan lærere og elever på 2.trinn på Åssiden skole har arbeidet med programmering i praksis.

7.trinn på Åssiden skole fikk mulighet til å teste ut og programmere med micro:bit i undervisningen. Her en liten oppsummering med opplevelser og erfaringer fra læringsøkten.

I dette opplegget skal elevene lage et spill i Scratch der de utforsker koordinater.

For deg som er lei av kjedelige powerpointer: Et animasjonsprosjekt i Scratch!

KODU gir muligheten til å kombinere fagene matematikk, norsk, engelsk, kunst og håndverk med kreativitet og problemløsning. Det er bare fantasien som setter grenser!

Det er lurt å lære seg gangetabellen. Hvorfor ikke lage et et spill som kan hjelpe deg med det?

Sider