Programmering og koding

Her finner du erfaringer og læringsopplegg med programmering og koding i skole og barnehage. Programmering handler om å kreativt skape digitale produkter. Programmeringsaktiviteter kan tilpasses alle alderstrinn og integreres i ulike skolefag som matematikk, naturfag, kunst- og håndverk, musikk osv.

Les mer om programmering  i skolen i Senter for IKT i utdanningens notat Programmering i skolen

  • Programmering med de yngste

    Programmering med de yngste elevene krever ikke nødvendigvis mye teknologisk utstyr. Det kan enkelt gjøres i fellesskap, med og uten datamaskiner.
    Les artikkel
  • Begrepsanimasjon om antikkens hellas

    For deg som er lei av kjedelige powerpointer: Et animasjonsprosjekt i...

    Les artikkel

Kan man kode i faget norsk? Gjennom appen ScratchJr kan de yngste elevene programmere fortellinger på nettbrettet, til stor iver og glede.

I dette opplegget skal elevene lage et spill i Scratch der de utforsker sannsynlighet og vinkler.

Kan elever på småskoletrinnet programmere? Ja det kan de! I dette innlegget får du et lite innblikk i hvordan lærere og elever på 2.trinn på Åssiden skole har arbeidet med programmering i praksis.

Kanskje er vi litt for opptatt av programmeringsspråk og hvilke nettsider eller apper vi skal bruke når vi snakker om koding. Programmering med de yngste elevene krever ikke nødvendigvis mye teknologisk utstyr. Det kan enkelt gjøres i fellesskap, med og uten datamaskiner.

Kan elever på småskoletrinnet programmere? Ja det kan de, og i dette innlegget får du et lite innblikk i hvordan lærere og elever på 2.trinn på Åssiden skole har arbeidet med programmering i praksis.

7.trinn på Åssiden skole fikk mulighet til å teste ut og programmere med micro:bit i undervisningen. Her en liten oppsummering med opplevelser og erfaringer fra læringsøkten.

Sider