Programmering og koding

Her finner du erfaringer og læringsopplegg med programmering og koding i skole og barnehage. Programmering handler om å kreativt skape digitale produkter. Programmeringsaktiviteter kan tilpasses alle alderstrinn og integreres i ulike skolefag som matematikk, naturfag, kunst- og håndverk, musikk osv.

Les mer om programmering  i skolen i Senter for IKT i utdanningens notat Programmering i skolen

I dette læringsopplegget skal elevene kombinere programmering med lesing og skriving i produksjon av en fortelling med roboten Sphero sprk +.

Undervisningsopplegg i bruk av trebearbeidende CNC fres.

Undervisningsopplegg for VG1 TIP YFF produksonsteknikk med fokus på robotarm i produksjon.

Undervisningsopplegg for VG1 TIP YFF produksonsteknikk med fokus på robotarm i produksjon.

Introduktion i IOT

Kommer du til level 40 i “Human Resource Machine” er du en god programmerer - og du er dessuten rimelig god i matematikk!

Sider