Programmering og koding

Her finner du erfaringer og læringsopplegg med programmering og koding i skole og barnehage. Programmering handler om å kreativt skape digitale produkter. Programmeringsaktiviteter kan tilpasses alle alderstrinn og integreres i ulike skolefag som matematikk, naturfag, kunst- og håndverk, musikk osv.

Les mer om programmering  i skolen i Senter for IKT i utdanningens notat Programmering i skolen

Gulrot og Arduino går godt sammen, om en vet hva en skal gjøre. Dette har elever på mellomtrinnet funnet ut av, og de storkoser seg når de jobber med dette opplegget.

micro:bit er en bitteliten programmerbar datamaskin som kan være en god inngang til programmering i skolen.

Kan man kode i faget norsk? Gjennom appen ScratchJr kan de yngste elevene programmere fortellinger på nettbrettet, til stor iver og glede.

I dette opplegget skal elevene lage et spill i Scratch der de utforsker sannsynlighet og vinkler.

Kan elever på småskoletrinnet programmere? Ja det kan de! I dette innlegget får du et lite innblikk i hvordan lærere og elever på 2.trinn på Åssiden skole har arbeidet med programmering i praksis.

Kanskje er vi litt for opptatt av programmeringsspråk og hvilke nettsider eller apper vi skal bruke når vi snakker om koding. Programmering med de yngste elevene krever ikke nødvendigvis mye teknologisk utstyr. Det kan enkelt gjøres i fellesskap, med og uten datamaskiner.

Sider