Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler blant annet om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Vær Varsom-plakaten setter opp standarder for presseetikk og retningslinjer for god praksis for journalistikk og publisering. Mange av punktene der kan brukes som utgangspunkt for personlige regler eller klasseregler for ulike typer produksjon, og dessuten for samtaler om etikk.

Dette undervisningsopplegget gir elevene mulighet til å vurdere to ulike fremstillinger av samme sak ved å se to videoklipp. De blir utfordret til å vurdere troverdighet og reflektere over hvordan ulike fremstillinger i kilder påvirker oss.

Mål for timen er å introdusere nytt tema, USA, gjennom en kahoot-quiz.

Gruppearbeid med Kahoot. Emne: Norge i tiden rundt 1814.

Deltakerne fyller ut et diagram for å vise hva de foretrekker å dele av informasjon på nettet, og diskuterer hvordan man kan være mer forsiktig når man deler personlig informasjon online.

Deltakerne ser nærmere på bruksvilkårene eller retningslinjene til et nettsamfunn, og går gjennom prosedyren med å rapportere upassende innhold på nettstedet. Deltakerne diskuterer også hva som er fordeler og ulemper ved rapportering, særlig i forhold til mulighetene innenfor sosiale medier.

Sider