Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler blant annet om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Man ser at digital mobbing er et økende problem blant barn og unge idag og medietilsynet rapporterer om at hele 15% av norske barn og unge mellom 9 og 16 sier at de har opplevd mobbing på nett, mot 13 prosent i 2014 (Medietilsynet, 2016).
Vi foreslår en handlingsplan rettet mot nettopp dette, hvor vi har lagt til en forslag til undervisningsopplegg på temaet publisering av bilder og informasjon på nett. Hvor går grensen mellom "tull" og "mobbing" ifht pusblisering av informasjon og bildet på nettet? Vi ønsker å få elevene til å reflektere og diskutere rundt denne problemstillingen og ta stilling til konkrete eksempler fra virkeligheten.

Om hvordan man skal takle mobbing.

I dette opplegget skal elevene finne og vurdere to ulike nyhetskilder basert på kildevurderingsprinsippene i TONE.

Elevene henter det meste de trenger til skolearbeidet fra Internett, og de deler også mye av sitt eget arbeid. I dette opplegget kan de lære mer om hvordan de kan bruke delingslisenser, også kjent som CC-lisenser.

Gjennom å samskrive kan elevene lære hvordan mange hoder sammen som oftest er bedre er ett! Læreren sparer tid, og elevene blir mer engasjert fordi de selv har bidratt.

Faksimiler fra nettaviser med titlene "– Spis smør og fløte!", "Skremselspropaganda mot kostholdsråd", "Spikeren i kisten for lavkarbo" og "Lavkarbo er uanstendig".

I naturfag skal eleven kunne drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på systematisert informasjon fra ulike kilder. I dette nettoppdraget skal elevene kildevurdere og å trekke ut argumenter for og imot lavkarbodietter. Opplegget baserer seg på at slanking er tatt opp på forhånd.

Sider