Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler blant annet om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Om hvordan man skal takle mobbing.

I dette opplegget skal elevene finne og vurdere to ulike nyhetskilder basert på kildevurderingsprinsippene i TONE.

Elevene henter det meste de trenger til skolearbeidet fra Internett, og de deler også mye av sitt eget arbeid. I dette opplegget kan de lære mer om hvordan de kan bruke delingslisenser, også kjent som CC-lisenser.

Gjennom å samskrive kan elevene lære hvordan mange hoder sammen som oftest er bedre er ett! Læreren sparer tid, og elevene blir mer engasjert fordi de selv har bidratt.

Faksimiler fra nettaviser med titlene "– Spis smør og fløte!", "Skremselspropaganda mot kostholdsråd", "Spikeren i kisten for lavkarbo" og "Lavkarbo er uanstendig".

I naturfag skal eleven kunne drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på systematisert informasjon fra ulike kilder. I dette nettoppdraget skal elevene kildevurdere og å trekke ut argumenter for og imot lavkarbodietter. Opplegget baserer seg på at slanking er tatt opp på forhånd.

Vær Varsom-plakaten setter opp standarder for presseetikk og retningslinjer for god praksis for journalistikk og publisering. Mange av punktene der kan brukes som utgangspunkt for personlige regler eller klasseregler for ulike typer produksjon, og dessuten for samtaler om etikk.

Sider