Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler blant annet om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Personvern i snapchat.

Et prosjekt av og med ungdom. Elever i videregående skole i Norge som har Medie- og informasjonskunnskap, gir elever på ungdomstrinnet i andre land digital dømmekraft.

Prosjektet er beregnet for elever med valgfag 'Internasjonalt samarbeid' på ungdomstrinnet og gjennomføres over et skoleår med omtrent 1½ time i uken

Vi har arbeidet med caseoppgave på vår praksisskole og har etter denne casen laget en handlingsplan og et kort undervisningsopplegg som tar for seg hvordan vi som lærere kan arbeide med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing.

Undervisningsopplegg på to skoletimer med sikte på å forebygge digital mobbing. Opplegget inneholder visning av en video, en gruppeoppgave og en forelesning/plenumsdiskusjon.

Forfattet av Maria Moe Almenningen, Ruben Aas Arvesen, Trygve Winther Berge, Jørgen Andreas Bråten Fusdahl, Kristin Hagset, Monica Holberg, Lisa Granberg Jansen, Marte Kristine Harpestad Olborg, Øivind Vaagen Røe og Jesper Steinnes.

Man ser at digital mobbing er et økende problem blant barn og unge idag og medietilsynet rapporterer om at hele 15% av norske barn og unge mellom 9 og 16 sier at de har opplevd mobbing på nett, mot 13 prosent i 2014 (Medietilsynet, 2016).
Vi foreslår en handlingsplan rettet mot nettopp dette, hvor vi har lagt til en forslag til undervisningsopplegg på temaet publisering av bilder og informasjon på nett. Hvor går grensen mellom "tull" og "mobbing" ifht pusblisering av informasjon og bildet på nettet? Vi ønsker å få elevene til å reflektere og diskutere rundt denne problemstillingen og ta stilling til konkrete eksempler fra virkeligheten.

Sider