Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler blant annet om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Barn begynner stadig tidligere å benytte internett til for eksempel film og spill. Dette er et undervisningsopplegg om digitale fotspor tilpasset småtrinnet.

Det er viktig å lære elevene om hvordan de legger igjen spor i den digitale verden.

Bruk av Salaby på 1. trinn. Skolestart og innlogging med FEIDE.

Undervisningopplegg om tema personvern - 4.trinn

Elevene skal kjenne til ulike typer nettsteder(medier,bedriftsider,spillsider,nyttesider for skoler,handel på nett, nettside for organisasjoner,temasider.Elevene skal kritisk vurdere ulike typer nettsteder for å finne eksempler på fakta og ikke fakta.

Sarahah, den nye mobbeappen

Sider