Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler blant annet om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Dette er en handlingsplan til arbeid med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing.

Undervisningsopplegget viser hvordan man som lærer kan arbeide med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Undervisningsopplegg har som formål å forebygge digital mobbing.

Undervisningsopplegget har som formål å gi et eksempel på et konkret undervisningsopplegg for å forebygge digital mobbing

Med Pintrest er jeg aldri uten ideer til undervisningen min. Her ligger mappene ferdig til bruk.

Vi har hatt et undervisningsopplegg for 2. trinn over to økter.

Det er viktig å lære elevene om hvordan de legger igjen spor i den digitale verden

Sider