Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler blant annet om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Bloxels Builder er et plattformspill som legger til rette for å produsere spill digitalt gjennom appen, men også taktilt med pixels brettene. Dette lar elevene lage sine egne videospill. Hva kan elevene lære av Bloxels? Tenk på et videospill som en interaktiv historie. Bloxels gir elevene mulighet til å fortelle historier om alt man kan forestille seg, i et svært engasjerende og brukervennlig format. Med Bloxels er mulighetene mange!

Kildekritikk om passivhus

Et opplegg som er ment å opplyse elever om nettvett, og hva man bør og ikke bør gjøre på nett.

Undervisningsopplegget viser hvordan man som lærer kan arbeide med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Undervisningsopplegget har som formål å forebygge digital mobbing i klassen.

Undervisningsopplegget handler om arbeid med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Formålet er å gjøre elevene oppmerksomme på momenter ved dette.

Dette er en handlingsplan til arbeid med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing.

Sider