Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler blant annet om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Undervisningopplegg om tema personvern - 4.trinn

Elevene skal kjenne til ulike typer nettsteder(medier,bedriftsider,spillsider,nyttesider for skoler,handel på nett, nettside for organisasjoner,temasider.Elevene skal kritisk vurdere ulike typer nettsteder for å finne eksempler på fakta og ikke fakta.

Sarahah, den nye mobbeappen

Personvern i snapchat.

Et prosjekt av og med ungdom. Elever i videregående skole i Norge som har Medie- og informasjonskunnskap, gir elever på ungdomstrinnet i andre land digital dømmekraft.

Prosjektet er beregnet for elever med valgfag 'Internasjonalt samarbeid' på ungdomstrinnet og gjennomføres over et skoleår med omtrent 1½ time i uken

Sider