Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler blant annet om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Kildekritikk om passivhus

Et opplegg som er ment å opplyse elever om nettvett, og hva man bør og ikke bør gjøre på nett.

Undervisningsopplegget viser hvordan man som lærer kan arbeide med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Undervisningsopplegget har som formål å forebygge digital mobbing i klassen.

Undervisningsopplegget handler om arbeid med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Formålet er å gjøre elevene oppmerksomme på momenter ved dette.

Dette er en handlingsplan til arbeid med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing.

Undervisningsopplegget viser hvordan man som lærer kan arbeide med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Undervisningsopplegg har som formål å forebygge digital mobbing.

Sider