Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler blant annet om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Opplegg knyttet til case om nettmobbing. Gjennomgang av mulig nettmobbing av Donald Trump på twitter, deretter felles produksjon av regler mot nettmobbing med utgangspunkt i IGP og med bruk av IKT-ressurser. Gi elevene følelse av å medvirke, og lære.

Case - digital mobbing

Case om digital mobbing.
Laget av Tina M. Stubberud, Victoria Roland, Petter U. Tørdal og Vemund Viken.

Et opplegg som er ment å opplyse elever om nettvett, og hva man bør og ikke bør gjøre på nett.

Undervisningsopplegget viser hvordan man som lærer kan arbeide med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Undervisningsopplegget har som formål å forebygge digital mobbing i klassen.

Undervisningsopplegget handler om arbeid med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Formålet er å gjøre elevene oppmerksomme på momenter ved dette.

Sider