Digital dømmekraft

Faksimiler fra nettaviser med titlene "– Spis smør og fløte!", "Skremselspropaganda mot kostholdsråd", "Spikeren i kisten for lavkarbo" og "Lavkarbo er uanstendig".

I naturfag skal eleven kunne drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på systematisert informasjon fra ulike kilder. I dette nettoppdraget skal elevene kildevurdere og å trekke ut argumenter for og imot lavkarbodietten. Opplegget baserer seg på at slanking er tatt opp på forhånd.

Vær Varsom-plakaten setter opp standarder for presseetikk og retningslinjer for god praksis for journalistikk og publisering. Mange av punktene der kan brukes som utgangspunkt for personlige regler eller klasseregler for ulike typer produksjon, og dessuten for samtaler om etikk.

Dette undervisningsopplegget gir elevene mulighet til å vurdere to ulike fremstillinger av samme sak ved å se to videoklipp. De blir utfordret til å vurdere troverdighet og reflektere over hvordan ulike fremstillinger i kilder påvirker oss.

Mål for timen er å introdusere nytt tema, USA, gjennom en kahoot-quiz.

Gruppearbeid med Kahoot. Emne: Norge i tiden rundt 1814.

Deltakerne fyller ut et diagram for å vise hva de foretrekker å dele av informasjon på nettet, og diskuterer hvordan man kan være mer forsiktig når man deler personlig informasjon online.

Sider