Dataspill i skolen

Joystick

På denne siden finner du inspirasjon og forslag knyttet til temaet dataspill i skolen. Legg gjerne inn egne læringsopplegg eller blogginnlegg der du deler erfaringer fra klasserommet.

Les mer om dataspill i skolen i Senter for IKT i utdanningens fagnotat.  

“Quiet City” er et kort spill, eller interaktiv opplevelse, om hva som skjer i en by kl 0300 om natten.

Hvor lenge orker du å spille et spill hvis eneste hensikt er å belønne deg for å spille spillet? Og hvorfor spiller du det så lenge?

“You’ve got to leave something behind (to go forward)” - Spill deg til Newtons tredje lov.

"Vart du skræmt no?" Ja, hvis jeg spiller "Stories Untold" blir jeg det. Gamle teksteventyr får ny form - og gud så det virker!

Among the Sleep er et norskutviklet spill hvor man tar på seg rolle som en to år gammel gutt utsatt for omsorgssvikt. Spillet er interessant særlig til barne- og ungdomsarbeiderfaget, men også til samfunnsfag, sosiologi og engelsk.

Democracy 3 er en politikksimulator hvor spilleren har mulighet til å oppleve de utfordringer politikere står overfor i arbeidet med å vedta nye lover, tilfredsstille velgergrupper, og balansere nasjonens økonomi. Hver beslutning har en rekke ulike konsekvenser for ulike grupper, og for å lykkes i spillet må man veie interessene til individer, grupper og staten som helhet mot hverandre før man fatter en beslutning.

Sider