Dataspill i skolen

Joystick

På denne siden finner du inspirasjon og forslag knyttet til temaet dataspill i skolen. Legg gjerne inn egne læringsopplegg eller blogginnlegg der du deler erfaringer fra klasserommet.

Les mer om dataspill i skolen i Senter for IKT i utdanningens fagnotat.  

6A ved Høknes barneskole bruker dataspillet ENKI som et ledd i å skape en variert og tilpasset undervisning.

Enki er motiverende, sosialt og lærerikt!

På 8. trinn på Fagerhaug Oppvekstsenter har vi denne våren et pilotprosjekt på bruk av Project Spark som et pedagogisk hjelpemiddel for å nå kompetansemål i engelsk og valgfaget "Teknologi i praksis" for ungdomstrinnet. En stor suksess for teknologi-sultne og kreative elever.

I valgfaget teknologi i praksis fikk jeg en skikkelig "gamerklasse", og det fikk en jo finne en måte å jobbe med!

6. trinn ved Brundalen skole har i det siste jobbet med vikingtiden i MinecraftEdu. Det har vært en spennende og lærerik prosess, der elevene har fått mulighet til å jobbe med historiefaget på en annen måte og med andre arbeidsmetoder enn de har gjort tidligere. Det har ført til fokusert arbeid og stort engasjement blant elever og lærerne.

Enki er et læringsspill i matematikk, engelsk og naturfag for 5.–7.-trinn som kan engasjere og motivere elever både med og uten spillerfaring.

Sider