Sikhisme

Dette er en kort introduksjon om Sikhismen for 10.trinn, samt en arbeidsoppgave.

- Læreren presenterer dagens tema ved bruk av Power Point. Først presenterer læreren et av målene for kapittelet, etterfulgt av en felles diskusjon i klassen om ulike begreper som ´hva er særtrekk?´ og ´hva er et trossamfunn?´.

- Så går læreren videre ved å introduserer Sikhismen i grove trekk.

- Deretter presenteres målene for denne timen etterfulgt av gruppearbeid som tar utgangspunkt i målene.

- Ved å legge opp timen på denne måten velger læreren en deduktiv tilnærming til innlæringen av fagstoffet. Deduktiv metode handler om å gå fra teori eller regler til å anvende stoffet. Her er fokus på mål mer enn prosess.

- Deduktiv tilnærming kan være forankret i behavioristiske teorier som ser på kunnskap som noe som kan overføres og tar utgangspunkt i at kunnskap kommer til personen utenifra. Eleven er passiv i læringsprosessen. 

Mål: 
Å innhente informasjon om og kunne noen særtrekk ved Sikhismen.
Bidra med innhold

Bidra med innhold du også! Vi vil gjerne høre fra deg.

Relaterte studentoppgaver

Finn oss på sosiale medier