Partidebatt mellom demokrater og republikanere i Engelsk

Her får elevene sjansen til å sette seg inn i hva USAs to hovedpartier faktisk står for, i tillegg til en oppfriskning om det politiske systemet.

Først en repetisjon i form av en kahoot-quiz (https://goo.gl/travCh) om styringsformen og valgsystemet i USA, jeg ber dem bruke mobilene sine (da dette gjør at det blir vanskeligere for andre å se hva sidemannen svarer) til å svare på kahooten. Imellom spørsmålene vil jeg gå gjennom svarene for å oppklare ting for de som ikke svarte riktig og for å fylle ut svaret for de som svarte riktig. Deretter viser jeg en kort youtube-video (https://goo.gl/FIVoIH) som viser høydepunkter fra den siste debatten og hører med elevene hva de tenker om valget.

Elevene skal deles opp i grupper (først deles klassen i to der den ene delen skal være mot demokrater, og den andre delen republikanere. De skal jobbe sammen to og to eller tre og tre). De skal bruke internet til å finne argumentene sine (de får beskjed om å bruke ordentlige nyhetssider som fox, new york times, time, etc. og partisidene til de individuelle partiene, kommer til å forby wikipedia) om sentrale temaer som abort, våpenkontroll, skatt/velferd, homofili og rase, jeg vil la elevene komme med forslag og skrive dem opp på tavla. Hver gruppe innenfor de to partiene får hvert sitt tema, slik at temaet begrenses og de har en gruppe fra den andre siden å diskutere med. Jeg vil ha satt sammen disse gruppene på forhånd og bestemt hvem som skal diskutere sammen. Deretter skal de sette seg sammen med en av gruppene som har hatt det andre partiet men samme tema og diskutere hva de har kommet fram til. Jeg vil bevege meg rundt i klasserommet og hjelpe dem. De siste 10 minuttene av timen skal vi gå igjennom hva de har kommet fram til i plenum.

Mål: 
Fra kompetansemål etter 10. årstrinn i Engelsk om kultur, samfunn og litteratur: - Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner - Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge. I tillegg: - Få alle elevene til å snakke engelsk - Jobbe med ordforråd, flyt og forståelse.
Forberedelse: 
Dette opplegget går ut ifra at man tidligere har gått igjennom både styringsformen og valgprossessen i USA.
Bidra med innhold

Bidra med innhold du også! Vi vil gjerne høre fra deg.

Relaterte studentoppgaver

  • Teknologistøttet undervisningsoppstart

    Undervisningsopplegg der lærer benytter seg av Prezi og Kahoot for å lære elever om aboriginerne i Australia

  • Lett introduksjon til historie og kultur fra USA

    Elevene skal gå inn i et nytt tema gjennom å skrive setninger om noe de har hørt om fra USA. For å supplere med ting de kan skrive om holder jeg et foredrag, i tillegg til at de skal gjøre noen oppgaver rundt temaet.

  • Norsk - Retorikk

    Denne presentasjonen er ein kort presentasjon av retorikk for ein andre klasse på studiespesialiserande linje.

Finn oss på sosiale medier