Ninian Smarts syv dimensjoner

Hvordan bruke Ninian Smarts dimensjoner for å forstå og sammenlikne religion.

De første fem minuttene av timen går til introduksjon av timen. Jeg som lærer spør hvordan elevene har det, snakker litt om uken som har gått, ber dem legge vekk mobiler og snakker litt om hva vi gjorde forrige time, og om hva vi skal gjøre i dag, og hvor lang tid vi skal bruke på de forskjellige tingene. Jeg har dialog med elevene og vi snakker om Ninian Smarts syv dimensjoner, som vi så vidt snakket om forrige time. Jeg har deretter en power point presentasjon om Ninian Smarts syv religiøse dimensjoner som varer i omtrent 10 minutter. Etter dette setter jeg i gang en oppgave hvor elevene alene, eller i grupper med dem de sitter rundt bruker quizlet og fyller ut flashcardsene som jeg på forhånd har startet med. Elevene har brukt quizlet tidligere, så de vet hvordan det fungerer. Vi skal ha en prøve om Buddhismen om 3 uker, og på denne prøven skal elevene velge én av dimensjonene som de skal gå dypere inn på i forbindelse med buddhismen. Jeg tenker å fortelle elevene dette for å motivere dem til å følge med i timen og jobbe godt med å lage flashkortene på quizlet som de kan printe ut og bruke til å øve til prøven. Vi kommer til å bruke Ninian Smarts dimensjoner videre i religionsfaget hele året, så det kommer godt med å ha notater og gode flashcards.

Mål: 
Læreplanen sier blant annet at elevene skal kunne sammenligne religioner med hverandre. Et nyttig verktøy for både å se særtrekkene ved en religion, og å sammenligne religioner med hverandre, er Ninian Smarts syv religiøse dimensjoner. I denne undervisningsøkten skal vi derfor lære oss om dimensjonene, og målet videre blir å kunne gjenkjenne dimensjonene i en religion.
Bidra med innhold

Bidra med innhold du også! Vi vil gjerne høre fra deg.

Relaterte studentoppgaver

  • Ulike retninger i Buddhismen

    Retninger i buddhismen.

  • Etikk og livssyn i Buddhismen

    Opplegget dreier seg om lesing av buddhistiske tekster for å skape forståelse av et buddhistisk livssyn og menneskesyn. Det er laget en Padlet som er tenkt til et felles diskusjonsforum i klasserommet.

  • Sentrale trekk i buddhismen

    Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i et av kompetansemålene på læreplanen, og handler om sentrale trekk i buddhismen.

Finn oss på sosiale medier