Etikk og livssyn i Buddhismen

Opplegget dreier seg om lesing av buddhistiske tekster for å skape forståelse av et buddhistisk livssyn og menneskesyn. Det er laget en Padlet som er tenkt til et felles diskusjonsforum i klasserommet.

buddha-199462_1920.jpg

Bilde av en Buddha-statue

 

Creative Commons Licence

Timens første 20 minutter:

Introduserer og gjennomfører en Kahoot for å repetere om buddhismen generelt. 12 spørsmål.

Elevene får utdelt tekst-utdrag fra blandt annet Dhammapada og buddhistisk visdomsord, disse leses høyt i fellesskap med lærer. Det er ønskelig at elevene står for høytlesingen. Elevene skal også svare på tre spørsmål via Padlet og vi skal gjennomgå/ diskutere disse i klassen, før resten av timen skal settes av til oppstart av et gruppearbeid.

Mål: 
Drøfte utvalgte tekster fra buddhistisk skrifttradisjon. Forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller Gi en oversikt over mangfoldet i buddhismen, viktige historiske hendelser og buddhismens stilling i Norge og verden i dag
Bidra med innhold

Bidra med innhold du også! Vi vil gjerne høre fra deg.

Relaterte studentoppgaver

Finn oss på sosiale medier