Veiledning til skriving av innlegg

Tekstformat

Filtered HTML

 • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
 • Linjeskift og avsnitt gjenkjennes automatisk. Linjeskiftmerket <br/> og avsnittsmerkene <p> og </p> settes inn automatisk. Hvis avsnitt ikke gjenkjennes, sett inn noen ekstra tomme linjer.
 • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <ul> <ol> <li> <img> <p> <div> <span> <h2><h3><table><tr><td><th>

  Dette nettstedet tillater bruk av HTML. Det kan virke uoverkommelig å lære alt om HTML, men det er lett å lære hvordan man bruker den mest brukte HTML-notasjonen. Denne tabellen gir eksempler for hver tagg som kan brukes på nettstedet.

  For mer informasjon se W3C sin HTML-spesifikasjon eller bruk din favoritt søkemotor for å få finne andre nettsteder som informerer om HTML.

  Beskrivelse av stikkordDu skriverDu får
  Ankre brukes til å lage lenker til andre sider.<a href="https://iktipraksis.iktsenteret.no">Iktipraksis.no</a>Iktipraksis.no
  Uthevet<em>Uthevet</em>Uthevet
  Fet<strong>Fet</strong>Fet
  Usortert liste - bruk <li> for å begynne hvert listepunkt<ul> <li>Første punkt</li> <li>Andre punkt</li> </ul>
  • Første punkt
  • Andre punkt
  Sortert liste - bruk <li> for å begynne hvert listepunkt<ol> <li>Første punkt</li> <li>Andre punkt</li> </ol>
  1. Første punkt
  2. Andre punkt
  Ingen hjelp tilgjengelig for stikkordet li.
  Ingen hjelp tilgjengelig for stikkordet img.
  Avsnittstagger legges vanligvis til automatisk, men du kan bruke denne taggen for å sette inn ekstra avsnitt.<p>Første avsnitt</p> <p>Andre avsnitt</p>

  Første avsnitt

  Andre avsnitt

  Ingen hjelp tilgjengelig for stikkordet div.
  Ingen hjelp tilgjengelig for stikkordet span.
  Overskrift<h2>Undertittel</h2>

  Undertittel

  Overskrift<h3>Undertittel tre</h3>

  Undertittel tre

  Tabell<table> <tr><th>Tabelltittel</th></tr> <tr><td>Tabellcelle</td></tr> </table>
  Tabelltittel
  Tabellcelle
  Ingen hjelp tilgjengelig for stikkordet tr.
  Ingen hjelp tilgjengelig for stikkordet td.
  Ingen hjelp tilgjengelig for stikkordet th.

  De fleste uvanlige tegn kan skrives direkte inn uten noen problemer.

  Hvis du støter på problemer, kan du prøve å bruke HTML tegnkoder. Bruk f.eks. &amp; for å vise et ampersand & tegn. Se dessuten den komplette liste av tegnkoder. Noen vanlig tegnene er:

  TegnbeskrivelseDu skriverDu får
  og-tegnet&amp;&
  Større enn&gt;>
  Mindre enn&lt;<
  Siteringstegn&quot;"

Plain text

 • Ingen HTML-tagger tillatt.
 • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
 • Linjeskift og avsnitt gjenkjennes automatisk. Linjeskiftmerket <br/> og avsnittsmerkene <p> og </p> settes inn automatisk. Hvis avsnitt ikke gjenkjennes, sett inn noen ekstra tomme linjer.