krysseav_gangespill.jpg

Her er et eksempel på hvordan elevene krysser av ettersom de arbeider seg igjennom oppgaven. 

Creative Commons Licence