Koordinatinvasjon.png

Det er ganske alvorlig å ikke kunne koordinater.

All rights reserved.