IMG_0254.jpg

Dette bildet viser de ulike stasjonene fordelt utover gulvet i klasserommet. 

Creative Commons Licence