Elegy writing prompt.jpg

"Writing prompts" i kombinasjon med bilder igangsetter tankeprosessen rundt skrivingen.

Creative Commons Licence