Prosjektideer

Hjelp med prosjekter 

Prosjekttips Hjelp med oppstart av prosjekt

Norske prosjektideer

Barnehage

Tilbake

Skole

Tilbake 

Lærerutdanning

Foreløpig er det ingen generell tilgang for lærerutdanningsinstitusjoner til å delta i eTwinning prosjekt, men Norge deltar i en Pilot sammen med lærerutdanningsinstitusjoner i Storbritannia, Belgia, Nederland, Italia, Spania, Danmark. De lærerutdanningsinstitusjoner som ønsker å teste ut eTwinning, kan ta kontakt med Lisbeth K Gregersen for å kunne få tilgang.

Tilbake

Skoleledelse

Skoleledere/barnehageledere kan være en viktig støtte for internasjonalt samarbeid. Det er derfor viktig at skoleleder involveres i prosjektet slik at det blir lettere å legge til rette for alternative arbeidsmåter. Skoleleder kan også være en viktig pådriver overfor lærere som ikke er involvert i eTwinning-prosjekter.
Skoleleder kan også samarbeide med skoleledere i andre land og kanskje drive egne prosjekt for å utvikle internasjonale perspektiv ved egen skole.

eTwinning og muligheter for skoleledere

Tilbake

Noen videoer til inspirasjon

En video fra Ramstad skole i Bærum der elever i valgfag Internasjonalt samarbeid bruker eTwinning i sin kommunikasjon med skoler i andre land.

Lærer Helene Møller mener elvene har stort utbytte av kontakten med andre skoler, og hun mener elvene har stort utbytte bl.a. i engelsk.

Her er videoen med engelsk teksting:

 

Her er en liten video fra Spetalens skole, de er med i prosjektet Young Scietists der skoler fra flere mellomeuropeiske land deltar og viser hverandre vellykkete eksperimenter.

Tilbake

Et lite videosamarbeid mellom Sverige, Danmark og Norge

Tilbake

Forfatter: 
tdm@iktsenteret.no
Sist endret: 
Tirsdag, 12. april 2016 - 10:32

Relaterte eTwinning innhold

  • Fortell videre

    Skriv en bok sammen med dine internasjonale venner
  • Stereotyper

    Dette prosjektet handler om fordommer og integrering, og hvordan vi kan ta opp dette med våre...
  • Skypeteater

    To skoler bruker eTwinning-plattformen til å spille teater sammen, over Skype eller lignende...