Om eTwinning

Generelt

eTwinning er et gratis nettbasert tilbud til lærere og elever i 42 land i og utenfor Europa.
eTwinning - er et prosjekt under EU-paraplyen Erasmus+. 

eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler i ulike land for å bidra til å utvikle bruk av IKT i læringsarbeid. Fleksible, IKT-baserte aktiviteter kan integreres som en naturlig og varig del av det faglige arbeidet i skolen, og er tilgjengelige for alle lærere hele tiden. eTwinning bidrar også til nettverksbygging og kompetanseutvikling innen IKT for lærere både gjennom å tilrettelegge for peer-to-peer-læring og gjennom konkrete opplæringstiltak tett knyttet til praksis.

Mer enn 3700 norske lærere på over 1300 skoler er p.t. medlemmer i eTwinning-portalen.

 
IKT-senteret er utnevnt av KD som nasjonal støttetjeneste (National Support Service - NSS) for eTwinning. Vår aktivitet har 80% finansiering fra EU-kommisjonen.

eTwinning

eTwinning er en del av EU-kommisjonens program for utdanning, trening, ungdom og sport, Erasmus+.

[Erasmus+ is the new EU programme for Education, Training, Youth and Sport for 2014-2020, starting in January 2014.]

Prosjektet tilbyr elever og lærere i Europa tjenester og verktøy for å samarbeide på tvers av landegrenser. Det gir muligheter for å samarbeide slik at man kan oppfylle læreplanenes krav til internasjonalisering både i grunnskolen og i videregående opplæring.

I Norge koordineres prosjektet av Senter for IKT i utdanningen.

Kurs og seminarer

Hvert år arrangeres over 20 ulike arbeids- og kontaktseminarer rundt om i Europa. Registrerte eTwinning-medlemmer har anledning til å søke om å få delta på de arrangementene som passer deres elevgruppe og fag.

Nasjonal støttetjeneste for eTwinning (NSS) i Norge dekker flyreise og konferanseopphold. Alle seminarene tilbyr faglig oppdatering, innføring i bruk av eTwinning-portalen med partnersøk, prosjektideer og verktøy for samhandling, samt sosialt samvær og nettverksbygging. Alle deltakere forplikter seg til å finne en partner og starte et prosjekt i løpet av skoleåret. Invitasjon til de ulike arrangementene vil legges ut fortløpende på sidene til Senter for IKT i utdanningen. Arbeidsspråk er engelsk når annet ikke er oppgitt.

Kurs og seminarer til åpne for barnehagelærere, lærere i hele grunnopplæringen og til en viss grad for lærere i lærerutdanningen (her kan også lærerstudenter involveres).. 

I tillegg til overnevnte seminarer, tilbyr Senter for IKT i utdanningen Onlinkurs bl.a. for nyregistrerte eTwinnere.

Kontaktinfo

Hovedansvarlig for eTwinning i Norge:

Lisbeth K. Gregersen
lkg@iktsenteret.no eller 90522914

Prosjektmedarbeider

Torbjørn D. Moe
tdmoe@mac.com

Senter for IKT i utdanningen

post@iktsenteret.no
+47 854 19 000

 

Forfatter: 
tdm@iktsenteret.no
Sist endret: 
Fredag, 1. april 2016 - 15:08

Relaterte eTwinning innhold

  • Fortell videre

    Skriv en bok sammen med dine internasjonale venner
  • Stereotyper

    Dette prosjektet handler om fordommer og integrering, og hvordan vi kan ta opp dette med våre...
  • Skypeteater

    To skoler bruker eTwinning-plattformen til å spille teater sammen, over Skype eller lignende...