Flere eTwinning-ambassadører

Har du lyst til å bli vår nye eTwinning-ambassadør?

eTwinning er et tilbud i EUs Erasmus+ 2014-2020, som Norge deltar i. Senter for IKT i utdanningen har det norske ansvaret for eTwinning. Gjennom eTwinning tilbys en struktur for pedagogisk samarbeid mellom skoler i Europa ved hjelp av IKT. Målet er å legge til rette for samarbeid og samhandling mellom skoler, lærere og elever, å bidra til kompetanseheving i bruk av digitale medier samt å stimulere interessen for europeisk kultur og språk.

Det Europeiske Skolenettet (EUN) koordinerer eTwinning og har den sentrale støttefunksjonen, (CSS). I hvert land er det en nasjonal tjeneste, (NSS) som informerer, tilrettelegger og hjelper.   I tillegg til NSS er det etablert et nettverk av eTwinning-ambassadører fra de forskjellige fylkene.

 

Vi ønsker nå å gå ut med en generell invitasjon til alle erfarne eTwinnere om å vurdere muligheten til å bli en av våre nye ambassadører.

Krav til en ambassadør:

  • Ha god kjennskap til eTwinning—portalen og mulighetene.
  • Ha gjennomført flere eTwinning-prosjekt
  • Ønske å delta i informasjonsarbeid og erfaringsspredning
  • Ha god grunnleggende digital kompetanse
  • Kunne bistå den nasjonale støttetjenesten ved behov

Ambassadørene tilbys:

  • Kompetanseheving gjennom kurs, konferanser, grupper og nettverk
  • Lønn etter avtale – inntil kr. 15.000,- pr år
  • Kompetanse- og erfaringsdeling i et nasjonalt nettverk

Har du spørsmål, kontakt Lisbeth K Gregersen på 90522914 eller lkg@iktsenteret.no

Søknadsfrist er 1.2.2016

Søknadsskjema finner du her.

Video fra Ramstad skole

Elver i valgfag Internasjonalt samarbeid jobber med presentasjon av sitt nærmiljø for elever i andre land. Lærer Helene Møller er meget fornøyd med å kunne bruke eTwinning i dette arbeidet. Videoen er også med engelsk teksting Se videoer

Barnehageseminar på Sommarøy 27. - 30. august

Tema er Digital hverdag i barnehagen og tilbyr faglig påfyll, innføring i bruk av eTwinning-portalen, uttesting av Apper og digitale leketøy som mikroskop, robot, stemmeklemme etc.Nettverksbygging, prosjektplanlegging og sosialt samvær står også på programmet.

Les mer

 

Spennende seminar i Belgia.

5.-7.juni arrangeres et arbeidsseminar i Hasselt i Belgia for lærere fra hele Europa. Tema for seminaret er Talent based learning in Primary School. Se mer.

Seminar i Latvia og Frankrike

Seminaret i Latvia er for barnehagelærere og i Frankrike for engelsklærere på ungdomstrinn og videregående. Deltakerne får innføring i bruk av eTwinning-portalen, prosjektideer, verktøy for samhandling og hjelp til å komme i gang med et prosjekt, sosialt samvær og nettverksbygging. Deltakere forplikter seg til å starte et prosjekt i løpet av skole-/barnehageåret. Se mer.