IKT I PRAKSIS - Produksjonsverktøy

IKT-senterets produksjonsverktøy gjør det lett å lage interaktive, multimediale læremidler. Det er laget en bruksanvisning som beskriver steg for steg hvordan du lager et læremiddel.

For å få tilgang til verktøyet må du opprette en bruker og være logget inn på iktipraksis.iktsenteret.no. Prøv gjerne ut verktøyet, og hvis du har innspill til forbedringer eller andre synspunkter kan du gi oss tilbakemelding på epost: rfl@iktsenteret.no.