Virtuell reise til utlandet

VR teknologi handler om å skape illusjonen av å være tilstede- fysisk tilstede – i et kunstig miljø (som er dataprogrammert eller basert på videoopptak). Elevene kan med "Google Earth VR" reise og få ny forståelse til ulike steder i verden hvor 2D-flater umulig kan gjengi romforståelsen godt nok.

DIGTEK 1.jpg

All rights reserved.

Innledning

Elevene skal ved hjelp av VR være med på å skape forståelse av sammenhenger mellom deres egen hverdag, det samfunnet vi lever i og den verden vi er en del av. Begreper som areal, sted,  befolkningstetthet, infrastruktur, verdensdel/kontinent, det lokale og det globale er sentrale begreper. Ut i fra disse sentrale begrepene vil elevene gjennom VR få større innsikt i hvordan folks levekår kan forklares ut fra lokale/nasjonale og globale forhold. 

Trinn: 5-10

 

Slik gjør du

1. Du er inne på google earth

2. Eleven starter med å se hele kloden på avstand. De andre medelevene følger med på skjermen (den store), mens den som har på VR-navigerer. Dette skaper en felles oppdagelse og forståelse av det som skjer/gjøres på skjermen. 

4. Eleven kan starte med å plassere noen verdensdeler, hav og land. (Sliter du med å finne ut så søk ved å trykke på lille knappen rett over "tommelknappen").

5. Videre kan eleven velge en storby fra en annen verdensdel og ta en titt. samt sammenligne den med en norsk storby; eks. Rio De Janerio vs Trondheim. MERK! Alle steder er ikke filmet i 3D. (Sliter du med å finne ut sted så søk ved å trykke på lille knappen rett over "tommelknappen").

Til denne økten vil vi anbefale å sette av rundt 5 minutter per elev. Se nærmere instrukser i vedlagt fil; INSTRUKSER OG SLIK GJØR DU

Mål

Kompetansemål hentet fra Samfunnsdag etter 7 årstrinnet :

Geografi

 • bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale karttenester og plassere nabokommunane, fylka i Noreg, dei tradisjonelle samiske områda og dei største landa i verda på

 • samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar

Utforskeren

 • gjennomføre og presentere undersøkingar som krev teljing og rekning, ved å bruke informasjon frå tabellar og diagram

Læringsmål:

 • Elevene kan bruke VR-teknologi til å finne og anvende informasjon om Norge og et land i en annen verdensdel.

 • Elevene har forståelse for sammenhengen mellom sted, areal og befolkningstetthet.

Utstyr

 • VR briller m/kontroller

 • Steam konto

 • PC m/skjerm

 • Google earth VR App

(Dette kan også gjøres med cardboard)

Tips

Undervisningsansvarlig bør ha kjennskap til HTC Vive pro og hvordan manøvrere programvaren.  Anbefalt å være 12 elever eller færre.

Oppgaveforslag

Se vedlagt fil; Forarbeid og etterarbeid

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

 • AR målingsverktøy i matte

  Bruke apple sitt måleverktøy til å finne lengder på forskjellige objekter. Regne ut areal og...
 • Bloxels Builder for mellomtrinnet

  Bloxels Builder er et plattformspill som legger til rette for å produsere spill digitalt gjennom...
 • iPad og animasjon

  Å jobbe med IKT i undervisningen kan gjøres på utallige måter. Her ønsker vi å presentere hvordan...

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier