Valient Hearts i historieundervisningen

Valient Hearts - the great war er et plattformspill, basert på 1. verdenskrig. Spillet passer best for ungdomsskolen, siden det tar for seg mange av de viktigste historiske hendelsene under 1. verdenskrig. Det skiller seg fra andre krigsspill ved at en i Valient Hearts aldri avfyrer et våpen mot andre mennesker.

16923219572_307919ccaf.jpg

All rights reserved.

Innledning

The Valient Heart – the great war

Spillet følger den franske soldaten Emile, hans tyske svigersønn Karl, amerikanske Freddie og den belgiske sykepleieren Anna. En spiller de forskjellige karakterene i de viktigste hendelsene under 1. verdenskrig og får oppleve slagene ved både Marne, Verdun, Somme og Nivelle. Spillet skiller seg ut fra andre krigsspill ved at det fokuserer på krigens brutale virkelighet, uten innslag av gladvold.

Vanskelighetsgraden på oppdragene i spillet er på et slikt nivå at elevene fint klarer å løse dem. Det finnes dessuten mengder av løsningsforslag på YouTube. Belønningen for å fullføre et oppdrag er faktainformasjon om kjøretøy, våpentyper og hverdagslivet under 1. verdenskrig.

 • Spilletid: 6 timer (Minst 3 timer aktiv spilltid bør gjøres i klasserommet)
 • Anbefalt antall skoletimer: 5-15
 • Trinn/fag: 8. kl - VG3 historie
 • Vanskelighetsgrad (spillmekanisk): Enkelt

Slik gjør du

Etter at spillet er installert på PC eller nettbrett bør elevene få tid til å spille Valient Hearts. For å få et størst mulig læringsutbytte er det, etter min mening, best å la elevene jobbe to og to. Da kan én elev spille, mens den andre svarer på skriftlige oppgaver knyttet til spillet. For å få likt læringsutbytte er det viktig at elevene bytter på hvem som spiller og hvem som besvarer oppgavene.

Mål

8.-10. klasse

- vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning

- reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene

- drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

Utstyr

Pc, nettbrett (både iPad og Surface fungerer). Hvis man bruker iPad-versjonen finner man spillet på App Store. For PC eller Surface kan en laste ned spillet fra Steam. Se forklaring  https://iktipraksis.iktsenteret.no/blogg/spillportalen-steam-i-skolen for hvordan opprette spillkontoer i klasserommet.

Oppgaveforslag

I dette undervisningsopplegget vil spillet bli brukt som en visualisering av 1.verdenskrig. Det fungerer også som en kilde, på samme måte som en skjønnlitterær bok.

Slaget ved Marne

I slaget ved Marne opplever Freddie krigen for første gang.

1. Hvordan var stemningen blant soldatene før det første slaget?

2. Hvordan foretar de franske styrkene angrepet?

3. Hva sier dette om synet på den vanlige soldat?

4. Hvem har fordelen når et slag blir utført slik? Grunngi også med eksempler fra spillet.

5. Slaget ved Marne er av mange karakterisert som et av de viktigste under 1. verdenskrig, hva er grunnen til dette?.

6. Anna deltar også under slaget ved Marne. Hvordan kommer hun seg til slaget? Er dette ren fiksjon, eller skjedde dette i virkeligheten også?

7. Hvordan skiller hennes rolle under slaget seg fra Freddies? Sammenlign Annas rolle i spillet og artikkelen http://www.aftenposten.no/viten/Dette-er-de-norske-kvinnene-som-deltok-under-forste-verdenskrig-7699801.html

8. Mener du at slaget har fått fram sykepleiernes rolle i krigen?

Twitter

Bruk Twitter til å skrive tweets fra karakterene. Eleven kan for eksempel bruke karakteren Emiles opplevelser fra slaget ved Verdun til å få fram hvordan han opplever dette slaget.

Spillet som kilde

1. I forbindelse med at spillet blir brukt som en kilde til informasjon om krigen, kan elevene sammenligne spillet med ekte soldaters opplevelser fra krigen.

Disse nettsidene kan brukes som kilder:

http://www.wereldoorlog1418.nl/battleverdun/getuigen.htm

http://www.worldwar1.com/tgws/rel012.htm

http://firstworldwar.com/diaries/index.htm

2. Sammenlign historien fra den grafiske romanen One boy's war av Lynn Huggins-Cooper med spillet. Romanen tar, som spillet, utgangspunkt i brev sendt fra soldater under krigen.

3. Velg noe du har funnet interessant fra temaet 1. verdenskrig. Skriv en sammensatt tekst om temaet og illustrer med ett eller flere screenshots fra spillet.

Eksempelvis kan bildene under brukes til å illustrere hvilken virkning maskingevær hadde på stormløp brukt tidlig i krigen.

4. Elevene leser boken Over the line av Tom Palmer. Oppgaven er å finner likheter og ulikheter mellom hvordan hovedpersonen i boken opplever krigen og hvordan karakterene i spillet opplever krigen.

Tidslinje

Lag en digital tidslinje over krigen, f.eks. ved bruk av Prezi, i kombinasjon med både film, bilder og tekst. Her kan elevene også bruke screenshots fra spillet.

Dagbok

Elevene skriver dagboken til en av karakterene i spillet. Hovedfokuset skal være på hvordan vedkommende opplever krigen.

Fordypningsoppgaver

1. Elevene jobber i gruppe hvor de skal finne bakgrunnsinfo om de forskjellige slagene, kombinere disse med screenshoots.

2. Elevene lager en guide for andre spillere (walkthrough) til ulike episoder. Fokuset skal ikke være på løsningsforslag. I stedet skal en inkludere informasjon om påkleding, hvordan en kriget og hvilke oppgaver de forskjellige karakterene i spillet har.

Egenvurdering

Elevene skal lage en presentasjon om hva de har lært om 1. verdenskrig med utgangspunkt i spillet.

 

Evaluering av opplegg

Har du spørsmål eller kommentarer om opplegget?

Ta gjerne kontakt med Terje Pedersen på terje.pedersen@bergen.kommune.no

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Spillportalen Steam i skolen

  Å kjøpe inn spill for bruk i skolen kan noen ganger by på endel logistikk. Det kan være vanskelig å få tak i nok fysiske kopier av spillet, og elev-PCer har i stadig mindre grad et optisk drev til å faktisk kunne benytte seg av en fysisk kopi. På spillportalen Steam kan man kjøpe og installere spill over nett.
 • Simcity Education

  På Kleppestø barneskole har 5A brukt en del av samfunnsfagtimene til problemløsning gjennom SimCity Edu:Pollution Challenge. Gjennom 6 oppdrag har de lært om byplanlegging, miljø og problemer knyttet til bærekraftig utvikling. SimCity Edu gir elevene et innblikk i hvor utfordrende det er å være miljøbevisst i dagens samfunn. De får også prøve balansen mellom økonomi og utvikling.
 • Elever som koder spill i Sploder

  Game design med Sploder

  Hvor mange elever ønsker ikke å designe sine egne spill? Spill på lik linje med de spill de spiller på 1001spill eller NRK Super. I prosjektet Play and Learn, som elever på Grinde skule skal gjennomføre sammen med elever ved den danske skolen «Skolen ved søerne» i København, skal elevene lære og lage spill ved å bruke spillplattformen Sploder.

Finn oss på sosiale medier