Undervisningsplan for skjæring ved bruk av laser og plasma.

Undervisning i CNC skjærebord med laser og plasmaskjæring.

Innledning

Dette er brukt i TIP klasse.

Slik gjør du

Bruker One Note og smartbordtavle i klsserom. 

Se vedlagt fil om opplegget.

Mål

Bli kjent med CNC styrte maskiner i platearbeiderfaget. Bruke riktig skjære-prosesser til forskjellige formål og utnytte ressurser på en økonomisk måte.

Forskjell på skjæring med plasma og laser. Hvordan en CNC skjære-maskin fungerer. Hvordan det er i en bedrift, hem gjør hva og hvordan settes en serie deler som skal skjæres opp i et skjærebord.

Ha et samarbeid med bedrifter lokalt som utøver platearbeiderfaget.

Dette kan gjøre at elevene får et tidlig innblikk i faget på et tidlig tidspunkt. Ut fra dette vil elevene få innblikk i behovet for arbeidskraft og muligheten til en lærlingeplass.

Vise variasjon og bredde i arbeidslivet, bruken av teknologiske hjelpemiddel for å gjøre arbeidet lettere og mere rasjonelt. Utviklingen vil kreve arbeidere med en annen utdanning enn den tradisjonelle utøvelsen av yrket.

Fokusere på den digitale ferdigheten som behøves for å beherske bruken av CNC styrt skjærebord, og implementere helse miljø og sikkerhet inn i dette.

Utstyr

Onenote clasroom og smart bordtavle

Tips

Dette er en teoretisk undervisning på grunn av at det ikke er ti lgang på slikt utstyr på skolen. Anbefaler å reise ut i bedrift for å se slike maskiner i bruk.

Oppgaveforslag

Elevene skriver en logg om hva de har gjort og lært.

I tilegg settes det opp HMS spørsmål.

Evaluering av opplegg

Det er mye teori, så dette oplegget har fungert bedere med et besøk på bedrift først.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier