Undervisningsopplegg om digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing

Undervisningsopplegget handler om arbeid med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Formålet er å gjøre elevene oppmerksomme på momenter ved dette.

Innledning

Handlingsplan 

Dette fiktive undervisningsopplegget er et krav ved lektorprogrammet ved UiO. Opplegget er for tiendetrinn, og krever to skoletimer på 45 minutter hver. 

Temaer: digital dømmekraft, elevene skal kunne ta ansvar for egne handlinger på nett, og de skal kunne forstå at de etterlater seg digitale spor. 

Slik gjør du

1. Læreren starter timen ved å hilse på elevene, og forteller planen for økten 

2. Elevene arbeider individuelt med denne oppgaven:

Noen påstår at digitale verktøy har gjort det enklere å ødelegge for, sjikanere eller mobbe andre.- Hva mener du?- Er det ting du kunne ha gjort og sagt på nettet, som du aldri ville ha gjort mot noen ellers? I så fall hva?- Hva kan DU gjøre for å unngå eller motvirke uønskede hendelser på nett?

3. Elevene deles inn i forhåndsbestemte grupper, og skal diskutere følgende oppgaver med temaet "Hvordan ønsker dere å oppføre dere mot hverandre på nettet?":

- Kan dere lage en definisjon på hva dere synes er mobbing?- Bør man tåle mer i digitale medier enn ellers?- Og er det noen grunn til at man skal kunne oppføre seg annerledes på nett enn ellers? Hvorfor/hvorfor ikke?- Hvor går egentlig grensen mellom ytringer og krenkelser? Klarer dere å bli enige om dette i klassen?- Hvilke eksempler på skjult mobbing kjenner dere til?- Diskuter hva dere kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser på nett eller redusere digital mobbing.

Læreren har lagd lapper med spørsmålene skrevet på. En og en elev trekker lapp etter tur, før gruppen diskuterer sammen. 

4. PAUSE 

5. Etter pausen skal klassen diskutere gruppeoppgavene i plenum

6. Avslutter økten med å lage felles nettvettregler for klassen. Læreren skriver opp regelene på en plakat som alle elevene signerer. 

Mål

Kompetansemål 

  • Reflektere over etiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett
  • Reflektere over juridiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett
  • Vurdere hvordan de håndterer ulike hendelser på nett
  • Reflektere rundt hvorfor personopplysninger er verdifull valuta

Utstyr

I timen: penn og papir, PC, lapper med spørsmål 

 

For å lage undervisningsopplegget har vi brukt disse ressursene: iktplan.no: http://www.iktplan.no/index.php?pageID=9 

Tips

Arbeidsgruppene bør bestå av elever som er trygge på hverandre. 

Ha tydelige regler for hvordan helklassesamtalen skal foregå. 

Oppgaveforslag

Hjemmeoppgave til elevene: 

Tenk tilbake på meldinger og bilder du har sendt eller mottatt fra andre.- Kan noen av disse ha krenket andre og i så fall hvordan?- Har du sett tilfeller på nett der du synes noen har gått over streken i måten de er på mot andre (kommentarer, lagt ut bilder eller lignende)?- Foretok du deg noe? Hvorfor/hvorfor ikke? I så fall hva?- Hva kan du gjøre for å unngå eller motvirke uønskede digitale hendelser.- Har du noen gang opplevd noe ubehagelig via digitale verktøy? Hva gjorde du for å løse situasjonen? Hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes?

Vurdering

Konsolideringssituasjonen ved helklassesamtalen vil være en slags vurdering. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier