Undervisningsopplegg med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing

Undervisningsopplegget har som formål å gi et eksempel på et konkret undervisningsopplegg for å forebygge digital mobbing

Innledning

Handlingsplan

Krav for studieopplegget ved UiO ved lektorprogrammet, det fiktivet opplegget er laget for en 10 klasse, og er beregnet på to skoletimer (45 min).

Teamer som er relevante er digital dømmekraft, at elevene skal være i stand til å ta ansvar for egne handlinger på nett. De skal forstå at de etterlater deg digitale spor, og kunne drøfte utfordringer og muligheter ved fildeling. 

Slik gjør du

1) Lærer starter timen som vanlig med å hilse

2) Etter det skal elevene ved bruk av I - P -G metoden diskutere følgende spørsmål knyttet til det overornede tremaet "Noen påstår at digitale verktøy har gjort det enklere å ødelegge for, sjikanere eller mobbe andre."

- Hva mener du?- Er det ting du kunne ha gjort og sagt på nettet, som du aldri ville ha gjort mot noen ellers? I så fall hva?

- Hva kan DU gjøre for å unngå eller motvirke uønskede hendelser på nett?

3) Etter dette skal klassen inn i mindre foråndsbestemte grupper hvor de får i oppgave å diskutere følgende spørsmål, vor det overordnede temaet er "Hvordan dere ønsker å oppføre dere mot hverandre på nett?"

- Kan dere lage en definisjon på hva dere synes er mobbing?

- Bør man tåle mer i digitale medier enn ellers?

- Og er det noen grunn til at man skal kunne oppføre seg annerledes på nett enn ellers? Hvorfor/hvorfor ikke?

- Hvor går egentlig grensen mellom ytringsfrihet og krenkelser? Klarer dere å bli enige om dette i klassen?

- Hvilke eksempler på skjult mobbing kjenner dere til?

- Diskuter hva dere kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser på nett eller redusere digital mobbing.

Disse spørsmålene er printet ut på lapper hvor en elev i gruppa trekker en lapp og dirkuterer etter tur.

4) Pause

5) Etter frimiuttet kommer de inn igjen og i en helklassediskusjon diskuterer vi svarene fra de forskjellige gruppene i plenum. Vi forsøker å komme frem til en felles forståelse.

6) Avslutter timen med å lage nettvettregler for klassen, de skal bli skrevet opp på en plakat som alle elevene signerer

Mål

 • Reflektere over etiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett.
 • Reflektere over juridiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett.
 • Vurdere hvordan de håndterer ulike hendelser på nett.
 • Reflektere rundt hvorfor personopplysninger er verdifull valuta.

Utstyr

Til timen trenger vi:
- lapper
- penn og papir
 
 
For å lage undervisningsopplegget har vi brukt disse resussjene:
- Iktplan til gjeldene kommune (http://www.iktplan.no/index.php?pageID=9&lang=nb#articleClosed) (krever pålogging)

Tips

Arbidsgrupper bør best av elever som er trygge på hverandre og det burde være klare regler på hvrodan gruppe- og klassediskusjonene skal foregår

Oppgaveforslag

Hjemmeoppgave:

Tenk tilbake på meldinger og bilder du har sendt eller mottatt fra andre.

- Kan noen av disse ha krenket andre og i så fall hvordan?

- Har du sett tilfeller på nett der du synes noen har gått over streken i måten de er på mot andre (kommentarer, lagt ut bilder eller lignende)?

- Foretok du deg noe? Hvorfor/hvorfor ikke? I så fall hva?

- Hva kan du gjøre for å unngå eller motvirke uønskede digitale hendelser.

- Har du noen gang opplevd noe ubehagelig via digitale verktøy? Hva gjorde du for å løse situasjonen? Hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes?

Vurdering

Konsolidering i form av helklassesamtalen

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Skogbilder med iPad - passord og søppelbøtter

  5-åringene i Kleppe friluftsbarnehage har laget flotte skogbilder til inntekt for FORUTs barneaksjon "Gode venner i Nepal". Disse bildene er nå publisert på barnehagens nettside, og da benyttet vi sjansen til å snakke om passord og søppelbøtter...
 • Anonyme profilbilder

  Det kan ofte være vanskelig å balansere mellom anonymitet og personlig tilpasning på nett. Særlig gjelder dette bildebruk, der vi skal forsøke å lære elevene godt nettvett, samtidig som de gjerne vil profilere seg selv. Heldigvis finnes det en trygg middelvei.
 • Samtykkeskjema og bildebruk

  For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, må det komme klart frem hva slags bilder/filmer som tas av barna, og hvem som kan få se dem. Her får du et godt eksempel fra Kleppe friluftsbarnehage, til glede for nye brukere!

Finn oss på sosiale medier