Undervisningsopplegg laget i PROF1015: Realisme

Undervisningsopplegg for 3VGS om Realismen.

Slik gjør du

Undervisningen starter med opprop og presentasjon av hva som skal skje denne timen. Planen for timen skrives opp på tavla for å gjøre det synlig for elevene hva som skal skje. Videre skal elevene jobbe med repetisjon fra forrige ukes time der vi snakket om realismen, gjennom to forskjellige digitale hjelpemidler. Repetisjonsarbeidet i starten av timen gjøres for å aktivere elevenes forkunnskaper. Først får de 1 minutt på å diskutere seg i mellom hva de husker om Realismen. Samtidig som dette foregår, setter lærer opp en Padlet hvor elevene to og to skal skrive inn én ting de husker fra forrige time. Klassen diskuterer det i plenum, før undervisningen går videre i en Kahoot om realismen.  

Mål

Målet for timen er at elevene skal få større kjennskap til litteraturhistorien, med særlig fokus på Realismen ved hjelp av digitale hjelpemidler. Planen for timen er tilknyttet kompetansemålet: ”Elevene skal kunne analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng”

Utstyr

Datamaskin, internett og projektor. 

Oppgaveforslag

Gruppeoppgave: Hver gruppe får tildelt en viktig forfatter fra Realismen som skal presenteres for klassen i slutten av timen. Det er opp til gruppen hvordan de velger å løse oppgaven, men hver gruppe må ha tatt i bruk minimum to digitale hjelpemidler som for eksempel PowerpointPrezi, eller Kahoot. Presentasjonen skal være på maks 10 minutter, og ha fokus på forfatterens bibliografi og kjennetegn som forfatter. Lykke til! 

Filvedlegg: 
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier