Undervisningsopplegg elbil

Å jobbe med elbil og bli kjent med differansen mellom elbil og vanlige biler har vært viktig læringsmoment for mitt undervisningsopplegg. Jeg setter hovedfokus på elbiler fordi jeg ser store utviklingsmuligheter for bilmekaniker bransjen.

Innledning

Gjennom studiet har jeg lært å se utviklingsmuligheter for min bransje. Og det som er fremtidens gullgruve for bilbransjen er elbil/hybrid bil. Elbil/hybrid bil produsenter har tenkt på service og har per i dag laget el-biler med batteripakker og motor som enkelt og uten svært store kostnader byttes ut, eller at de oppgraderer software. Her er det bruk av de digitale verktøy sammen med spesielle verktøy for elektriske biler hovedmoment. Men hvis ikke bilbransjen klarer å følge med på utviklingen og tillegge mer plass i utdanningsløpet for el-biler risikerer bilmekanikere å miste fremtidig produkt til elektrikere og dataingeniører. 

Slik gjør du

Jeg har planlagt undervisnings økt for min klasse som går over en og en halv dag. Som basis for undervisningsplanen og opplegget brukte jeg didaktisk relasjonsmodell hvor jeg la elevenes medvirkning og læringsbehov i fokus (Sylte 2013).

  1. Mål med undervisningen

Grunnleggende opplæring på verksted/klasserom i kontroll av elbiler og diagnostisering med fokus på HMS.  

  1. Innhold i undervisningen

 

-          Power Point presentasjon

-          Klassen på 16 deles i grupper. Gruppene skal rullere på arbeidsoppgaver slik at alle får prøvd seg på el-bil men at de jobber/mekker på andre biler og.

-          8 arbeidsordre som arbeidsoppgaver for elever trekkes ut og rulleres etter gjennomføring

-          Gjennomføring av arbeidsordre på skolens verksted 8 timer over to dager.

-          Vurdering gjennom selvrefleksjon – diskusjon i klasserommet.

 

  1. Rammefaktorer

 

-          Klassen på 16 elever deles ved loddtrekning i 8 grupper a 2 på hver

-          Undervisningsopplegg over to dager, da elevene må rullere på arbeidsoppgaver

-          Klasserommet klart til Power Point førpresentasjon

-          Biler på verkstedet; elbil Mitsubishi I- MIEV, løs motorkasse i stativ, Volkswagen Polo 1998, Toyota Corolla 2005, Mitsubishi Carisma 1998, Volvo xe70 2008, Volvo V50 2008 og BMW 520 2005.

-          Arbeidsoppgaver for å utføre kontroll og testing av elbil og andre biler

-          Skolens verksted disponeres med vanlig verktøy og isolert verktøy for 16 elever i to dager

-          Annet tilgjengelig utstyr som Mekonomen tester, pc diagnose system

 

  1. Lærerforutsetninger

 

-          Gjennomført bedriftsbesøk som førkunnskap

-          Fullført og levert elevpresentasjoner om elbiler som førkunnskap

Elever fra VG 2 som har litt kunnskap om bil fra før og vet hvordan de skal jobbe på et verksted, og kan regler på verkstedet.

 

  1. Læringsaktiviteter for elever

Elvene arbeider med feilsøking, arbeidsoppgaver der de må ta egne valg og analysere konsekvensene av de .

 

-          Velge riktig verktøy

-          Arbeide trygt

-          HMS regler på verksted

-          Demontere og montere deler

-          Feilsøking og diagnostisering av elbil og vanlige biler

-          Risikovurdering av arbeidsoppdrag

-          Utarbeidelse av arbeidsbeskrivelse

-          Bruke diagnoseutstyr

-          Trene på HMS.

 

  1. Vurdering

Elevene skal skrive refleksjonsnotat av to dagers undervisningsopplegget. Denne diskuteres i klasserommet.

Utstyr

Se oppe

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier