Undervisningopplegg i bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Informasjonsteknologien har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen de siste årene.
Innføringen av ny teknologi innen anlegg, industri og bygg har medført at bygg- og anleggsfagene er i stadig utvikling (hentet fra Udir)

bim-header-1.jpg

eksempel på BIM modell fra Gordon L. Seaman

Creative Commons Licence

Innledning

Vi er to YFL studenter som har samarbeidet om denne oppgaven. Vi mener at det er viktig at elevene på VG2 byggteknikk vet litt om hva BIM handler om, før de eventuelt skal ut som lærlinger i en bedrift som bruker BIM i byggeprosessen. Langt fra alle benytter denne teknologien i dag, men vi tror at det kommer til å bli mer og mer vanlig i tiden som kommer. Det ga også oss som byggfaglærere nyttig faglig påfyll, da ingen av oss har noe særlig erfaring med denne måten å lage og bruke byggetegninger eller bygningsinformasjonsmodeller.

Undervisningsopplegget er delt i to. første del er teoriundervisning i klasserommet, og andre del er et bedriftsbesøk hos en bedrift som benytter BIM.

Hva er BIM

BIM står for BygningsInformasjonsModellering. Prinsippet er at vi prosjekterer bygget og «bygger det» digitalt først ved å sette sammen alle fagmodellene til en samkjørt modell.

Når vi for eksempel setter inn et vindu i 3D-modellen, får vi ikke bare se hvordan det blir visuelt. Vi legger også inn informasjon om hvilke egenskaper (farge/tykkelse/isolering/osv.) vinduet har, og hvilke relasjoner vinduet har til resten av bygget. Denne informasjonen får alle prosjektdeltakerne tilgang til.

Eventuelle kollisjoner eller designfeil oppdages tidlig og kan rettes før de gjøres på byggeplassen. Det er billigere å gjøre feil på skjermen, enn i virkeligheten.

Modellene kan også brukes til å simulere akustikk, energibruk, sol- og skyggegang, og hvordan bygget er tilpasset universell utforming. På den måten blir det ferdige bygget så funksjonelt og anvendelig som vi ønsker det skal være.

https://www.kruse-smith.no/om-kruse-smith/forskning-og-utvikling/bim-smartere-modellering/

 

VR briller

den siste nyvinningen innen BIM er såkalte VR briller. dette er utviklet for å brukes ute på byggeplassen og på den måten kan se hva du skal bygge mens du bygger.

Slike briller bruker noe som kalles mixed reality slik at prosjektene kan koordineres ved å gi en presis justering av holografisk data direkte i brillene som bygningsarbeiderene kan bruke på byggeplass. disse dataene overlapper det arbeideren ser i den virkelige, eller fysiske verden. se videoen under for nærmere innføring i denne teknologien.

Video om VR

Slik gjør du

DAG 1:

  • Undervisningen starter i klasserommet 
  • Går gjennom en ferdig powerpoint fra Kruse Smith
  • Elevene går sammen to og to, for å lage spørsmål de skal forsøke å få svar på under bedriftsbesøket.
  • Bedriftsbesøk

DAG 2:

  • Refleksjon i fellesskap
  • Elevene skriver logg i OLK-web

Opplegget kan også gjennomføres på en dag.

I denne undervisningen gjennomførte elevene ikke noe praktisk arbeid. I planleggingsfasen gjorde vi et forsøk på å få til et bedriftsbesøk hos Kruse Smith og Skanska hvor det hadde vært mulighet for elevene å prøve ut VR-briller, og en BIM-kiosk som brukes på byggeplass. På grunn av stor arbeidsmengde hos bedriftene var det ikke mulig å få til dette til på kort varsel. Ved å prøve en BIM-kiosk ville elevene blant annet kunne skaffet seg bedre innsikt i hvordan innføring av BIM vil endre måten vi finner informasjon på en byggeplass. I senere undervisning om samme tema er dette noe som kunne gitt økt læring for elevene.

Elevene fikk i oppgave å reflektere over hva de hadde gjort og lært gjennom loggskriving. Loggen ga oss en mulighet til å evaluere og reflektere over elevenes læringsutbytte av undervisningen, og ut i fra dette gjøre endringer i undervisningsopplegget.

Arbeidet med Olk-web er relevant da det er krav om at elevene bruker dette i læretiden. (for mer utfyllende beskrivelse av hva vi gjorde se vedlagt undervisningsplan)

 

Mål

·        Formålet med læringsarbeidet er å gi elevene innsikt i BIM for å øke elevenes kunnskap om bruk av digitale verktøyer og byggeprosesser for programområdet byggteknikk. (læreplanmålene som er aktuelle er beskrevet i vedlagt undervisningsplan)

Forberedelse

 Kjennetegn på måloppnåelse for elevene:

  • ·        Deltakelse og aktivitet
  • ·        Innhenting av relevant lærestoff
  • ·        Utfyllende besvarelse av skriftlig innleverings oppgave
  • ·        Forståelse for temaet gjennom refleksjon i dialog

Vurdering

I etterkant av denne undervisningen får elevene en skriftlig vurdering av arbeidet de har gjort i loggen. Loggen i sin helhet er ved slutten av termin er en del av elevens karakter i faget bransjelære, som settes av kontaktlærer. Det er utarbeidet egne vurderingskriterier for loggskriving.

 

Karakterer

Kriterier

1

Loggen viser lite/ingenting om hva eleven har gjort.

2

Loggen viser hva eleven har gjort, men ikke stort mer.

3

Loggen viser hva eleven har gjort og enkle elementer i forhold til hva eleven har lært eller hvordan han gjennomførte oppgaven.

4

Loggen viser hva eleven har gjort, og den beskriver enkelt hvordan eleven har gått frem og hva eleven har lært, litt om materialbruk samt litt av hvordan eleven syntes oppgaven var.

5

Loggen viser hva eleven har gjort, hvordan han har gått frem, hvilke materialer og festemidler som er brukt, hva eleven har lært, Hvordan samarbeidet med andre har vært og hvordan eleven syntes at dagen har vært.

6

Loggen viser hva eleven har gjort, hvordan han har gått frem, hvilke materialer og festemidler som er brukt, hva eleven har lært, Hvordan samarbeidet med andre har vært og hvordan eleven syntes at dagen har vært. I tillegg skriver eleven egne tanker om hva som burde vært gjort annerledes og/eller videre fremdriftsplaner for oppgaven/prosjektet.

Evaluering av opplegg

Undervisningen ble gjennomført i sin helhet, med noen få endringer i undervisningsplanen.

BIM er ny teknologi som krever utstyr og tilgang til programmer vi på skolen ikke har. I tillegg var det ingen av oss som i forkant av undervisningen hadde stor kunnskap eller praktisk erfaring i temaet. Da vi startet undervisningsplanleggingen var derfor tydelig at vi måtte få til et samarbeid med næringslivet for å kvalitetssikre undervisningen i størst mulig grad.

Det var første gang bedriften hadde besøk fra elever, og under samtalen vår i etterkant var de positivt overrasket over hvor godt elevene hadde fulgt med og at de hadde kommet med gode innspill og spørsmål. De var også positive til å fortsette et samarbeid, og vi ble invitert til å komme å prøve ut deres nye ROV, som brukes til undervannsinnspeksjoner.

Mye av det som ble gjennomgått var nytt for elevene, og en del var også litt over deres nivå.

Vi hadde valgt en undervisningsmetode som innebar dialog med elevene, og det var derfor viktig å bruke tid på å skape et godt læringsmiljø hvor elevene føler de kan gi uttrykk for sine tanker og meninger. I forkant var det litt spenning rundt å undervise i et tema man ikke har noe praktisk erfaring med, og overraskende var det med å påvirke undervisningsmetoden positivt. Fordi ikke alle spørsmål kunne bli besvart skapte dette mer rom for drodling, og en bedre dialog med elevene.

Bedriftsbesøket var viktig for oss og få til for at elevene skulle bli opplyst i virkelighetsnære problemstillinger og situasjoner, som med stor sannsynlighet vil bli aktuell for dem som fremtidig tømrere.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier