Twitter i undervisningen

Twitter er en microbloggingstjeneste, hvor man skriver korte, personlige statusmeldinger eventuelt retweeter andre sine meldinger. Statusmeldingene i Twitter har en begrensning på 140 karakterer, noe som gjør at en må holde tweetene både korte og konsise.
I dette undervisningsopplegget vil du få tips om hvordan du kan bruke Twitter i språkundervisningen samt samfunnsfag i grunnskolen og VG1.

Innledning

I sammenheng med at elevene skulle lese en valgfri engelsk bok på 8.trinn, måtte alle elevene i mine to klasser opprettet en Twitter konto. Meningen med denne kontoen var at elevene skulle komme i kontakt med både forfatteren og andre lesere av sin ungdomsbok. Vi startet med en kort gjennomgang av hvordan Twitter fungere og hvordan jeg ville at de skulle bruke den videre i arbeidet. Ved å bruke diskusjonsforumet på It`s Learning fikk alle elevene delt brukernavnet og sin første Tweet med resten av klassen. Dette gjorde også at de som var litt usikre fikk ideer fra de andre elevene.

Kontoen har vi siden jobbet mye med både i samfunnsfag og engelsk, hvor vi blant annet har sendt Tweets til kunnskapsministeren på norsk. I engelsk har vi jobbet mye med situasjonen i Ferguson, Missouri i USA. Her har vi både uttrykt vår støtte samt at elevene har fått muligheten til å stille spørsmål til ressurspersoner innenfor rasepolitikk i USA.

Slik gjør du

Elevene har etterhvert fått frie tøyler med å sende sine Tweets men jeg har lagt alle elevene i en gruppe som jeg har opprettet på Twitter. Dette gjør at jeg har kontroll på alt det de sender ut og kan gi de tilbakemelding på dette. I tillegg er det også elever som er blitt utnevnt til eksperter på Twitter og som de andre kan spørre om råd. Det som elevene trengte mest veiledning på var språkbruk, hvordan ordlegge seg på 140 tegn samt bruk av #.

 

Mål

Mål for samfunnsfag 10.trinn

  • finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla
  • forklare kva haldningar og fordommar er og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn
  • gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte

Mål for engelsk 10.trinn

  • drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
  • gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA
  • kommunisere via digitale medier

Utstyr

Pc, nettbrett, mobil.

Tips

Mange elever synes det er spennende å sende Tweets, og det er spesiell stor stas å få svar fra blant annet forfatter eller rådgivere innen Amerikansk rasepolitikk. Jeg ser at dette har motivert mange elever, og er absolutt en de best fungere oppgavene jeg har gitt som oppgave hjemme.

 

Oppgaveforslag

Opplegget startet med at elevene skulle sende Tweets om sin bok, undervisningsopplegget ble siden utvidet med at vi i samfunnsfag skulle Tweete vårt forslag til løsning på mobbing i norsk skole. Denne Tweeten sendte vi direkte til kunnskapsministeren som svarte flere av elevene.

Det største elevengasjementet har jeg opplevd når elevene har fått i oppgave å finne ut hva som har skjedd i Ferguson, Missouri. Her har vi funnet ressurspersoner på Twitter som  villig har svart på elevens spørsmål og gitt elevene en lagt større bakgrunns info om situasjonen enn det jeg kunne ha bidratt med.

Elevene har i tillegg vært veldig flinke til å bruke Twitter for å diskutere med hverandre.

Her har de for eksempel tatt utgangspunkt i situasjonen i Ferguson eller stilt spørsmål om bøker de har lest.

 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier