Tverrfaglig undervisningsopplegg innen historie, geografi og digital kompetanse

Av Kerim Vehabovic og Markus Delbekk
Oppgaven skal sende elevene ut på jakt i en storby og se hvordan historiske fenomener preger dens nåtid. Hvilke momenter som symboliserer hendelsene, og se ettervirkningene av konflikten.

Innledning

Bakgrunnen for læringsopplegget er å kombinere digital kompetanse med et skolefag i en gitt klasse. Målet er å se historiske momenter i en by, og kunne navigere seg gjennom byen i jakt på disse monumentene. Opplegget er tiltenkt 8-10 trinn, bare at man varierer vansklighetsgraden på oppgavene man støter på, samt å tilpasse læringsmålene for oppgaven. Opplegget er beregnet på 40 min per gruppe, når størrelsen på gruppen er 4 elever.

Slik gjør du

Steg 1: Elevene bli delt inn i grupper på 4

Steg 2: Når gruppene går inn i VR-rommet får de presentert en by som de skal navigere seg gjennom

Steg 3: De får presentert 4 historiske monumenter de skal innom

Steg 4: Ved hvert av monumentene er det en oppgave som elevne skal diskutere og reflektere over. Læreren har forberedt en oppgave på forhånd.

Steg 5: Alle på gruppen skal finne hver sitt monument

Steg 6: Når oppgaven er utført (40 min) skal de skrive en evaluering, som beskriver prosessen de nettopp har vært gjennom, hvordan samarbeidet de på gruppen? Hva var vanskelig? Hva kunne dere gjort annerledes? 

Steg 7: Ny gruppe kommer inn. Gruppene som er ferdig skal jobbe med andre oppgaver tilknyttet Cardboard-VR.

Mål

Vi jobber ut i fra fagfornyelsen LK20 sine kompetansemål innenfor samfunnsfag. Det er også mulig å trekke inn kompetansemål fra andre fag:

-Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane

-Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

-Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

Utstyr

VR-system 

Cardboard-VR

Kart over byen (Google Maps)

PC 

Noteringsverktøy

Lærebok

Forberedelse

Det krever at læreren har satt seg inn i byens infrastruktur og det historiske med momentene elevene skal innom. Velger ut hva den ønsker at elevene skal fokusere på, som for eksempel ettervirkning av hendelsen, konflikten som hører til i byen/stedet, hvordan er det idag etc. Læreren har fordelt inn grupper, og laget et skriv om hva den ønsker de skal gjøre mens de bruker VR og hva de skal gjøre når de bruker Cardboard VR. Kan være mulig at elevene ikke er kjent med VR, så det må være tilgjengelig på veiledning.

Tips

Byer vi har tenkt at passer til læreplanmålene:

Berlin

Paris

London

Washington D.C

Oppgavene som elevene som ikke er inne på VR-rommet kan gjøre er å for eksempel å navigere seg på Cardboard-VR da de i mange tilfeller ikke er vant til å btruke VR som hjelpemiddel og læringsplattform. De kan også få spesifikke oppgaver som å finne forskjellige monumenter i andre byer enn den hovedoppgaven handler om, slik at de blir kjent med oppgaveformatet.

Oppgaveforslag

Hovedoppgaven vi tenkte er å fokusere på Berlin som historisk material. Vi har tenkt at elevene skal starte på Brandenburger Tor, fordi dette er midt i bykjernen. Deretter skal de komme seg til Check-Point Charlie og løse en oppgave tilknyttet Berlinmuren. Deretter skal de dra til Holocaust-museet for å kunne løse en oppgave tilknyttet jødeutryddelsen. Deretter skal de til monumentet over de drepte jødene under andre verdenskrig, for å få en annen type oppgave om jødenes posisjon i dag, dette er på grunn av Holocaust sin sentrale rolle i det nye læreplanverket i samfunnsfag. Til slutt skal elevne komme seg til East Side Gallary, for å se på kunst og kultur fra gamle Øst-Berlin, her vil de få en oppgave tilknyttet situasjonen i Øst-Berlin før murens fall. 

Vurdering

Dette er ikke ment som en vurderingsoppgave, den er ment som et undervisningsopplegg som utvider og forbedrer elevenes kunnskap innenfor mange felter. Denne kunnskapen kan de bruke på eventuelle senere vurderingsoppgaver. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier