Tverrfaglig, digitalt læringspplegg for Matematikk og Kunst og Håndverk.

Her skal elevene jobbe sammen i grupper eller individuelt med å planlegge design av sitt eget rom ved bruk av digitalt og praktisk arbeid. Elevene vil få trening i å lage budsjett, måling, skalering av rom og bruk av forskjellige digitale hjelpemidler.

Smarttelefon til bruk av apper.

Smarttelefon til bruk av apper.

Creative Commons Licence

Innledning

Dette undervisningsopplegget tar for seg budsjett og måling i matematikk, og kritisk refleksjon rundt visuelle virkemidler i Kunst og Håndverk. 

AR er en forkortelse for Augmentet Reality og er en digital teknikk der det legges på et virituelt filter over virkeligheten slik at man kan se objekter i det tredimensjonale rom.

Vi vil få frem hvordan man kan bruke AR i sammenheng med undervisning i skolehverdagen. Vi har stor tro på at fremvisningsteknologi vil få en viktig rolle i undervisningen i tiden fremover og dette er bakgrunnen til dette opplegget.

Slik gjør du

Først og fremst må læreren gjøre klart et rom, eller et område med god nok plass til å kunne bevege seg rundt og ha mulighet til å kunne "innrede" området.

Videre må elevene ha innstalert "IKEA place" appen på telefon, eller netbrett. (Dette er en gratis app på Google Store og AppStore). (Dette burde bli gjort før timen, fordi nedlasting kan kreve en del nett.)

Det kan også være lurt om elevene får kurs i Excel for at det skal være lettere for dem å sette opp et budsjett på en ryddig måte.

Herved starter selve opplegget.

Det vil være viktig å lage mål av området dere skal benytte. Dette bestemmer læreren selv om elevene eller lærer skal gjøre. Videre burde elevene tegne en nedskalert arbeidstegning av området. Hvis det er et område og ikke et helt rom, burde området bli markert med teip eller lignende.

Deretter kan læreren gi et valgfritt budsjett som elevene skal holde seg innenfor når de skal designe sitt område. (Elever kan bruke samme område siden det blir innredet individuelt per telefon eller nettbrett.

IKEA appen prosjiserer møblene ved hjelp av AR teknologi slik at de kan sees i rommet via telefonens kamera. Målene på møblene er oppgitt på IKEA sine nettsider, men det kan forekomme feilkilder når man bruker AR, så dette er også noe elevene må ha i tankene når de designer rommet sitt. Som en sideaktivitet kan elevene regne på feilkildene og finne et gjennomsnitt på hvor stor feilkilden er. (Da må elevene samarbeide for å markere plassen møblene tar.)

Priser på møblene blir også oppgitt i appen, og dette brukes til å holde et godt og ryddig budsjett.

Elevene burde ta bilde av skjermene sine mens de jobber i appen slik at de i etterkant kan vise hvordan de gikk frem, og hvordan elevene fikk rommet sitt til å se ut til slutt. (Elevene kan bevege seg rundt i rommet og ta bilder fra forskjellige vinkler for å se hvordan rommet blir seende ut utifra hvor de er.)

Elevene må tegne inn møblene i plantegningen, og skrive inn mål, og volum.

Til slutt kan elevene presentere rommene med budsjett og vise frem forskjellige løsninger på hvordan rommet kan se ut. Dette kan være en del av en større budsjettoppgave der elevene trener på å skulle lage budsjett og hvordan de kan legge resterende midler fra budsjettet inn i et reisebudsjett eller lignende.

Mål

Matte kompetansemål etter 10. trinn 

  • planlegge, utføre og presentere et utforskende arbeid knyttet til personlig økonomi

 Matte kompetansemål etter  9. trinn 

  • utforske og argumentere for formler for areal og volum av tredimensjonale figurer

 Matte kompetansemål etter 8. trinn 

  • lage og løse problem som omhandler sammensatte måleenheter

 

Kunst og Håndverk  kompetansemål etter 10. trinn 

  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess

  • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat

Utstyr

Telefon/Nettbrett

Datamaskin/Nettbrett med Excel

Måleverktøy

Oppmerket område eller rom (Helst uten andre møbler, da virituelle møbler kan havne oppå eksisterende møblement).

Teip/oppmerking

"IKEA space" appen

Forberedelse

Rydde og måle designert område.

Få elevene til å laste ned IKEA space appen før prosjektet starter.

Tips

For læreren kan det være lurt å laste ned og bli kjent med appen før læreren bruker den i klassen. Det er en meget intuitiv app der du kan bestemme mengde instrukser etter dine egne preferanser.

Vurdering

Vurderingskriterier er satt inn som forslag, men kan forandres, eller byttes ut av lærer etter behov.

Evne til å sette opp og holde seg til budsjett.

Vurdering utifra kombinasjon av fargekombinasjoner, med fokus på komplimentærfarger.

Utnytting av areal.

Måling av areal, volum og nedskalering når man tegner plantegning.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier