Tverrfaglig arbeid med VR-produksjon i Cospaces.io for 5.-7. trinn

Ved arbeid tverrfaglig i skolen kan en også få med bruk av VR-produksjon i undervisningen, også på barneskolen. Til dette kan vi bruke Cospaces.io som finnes i både en gratis og en betalt versjon.

Cospaces.PNG

All rights reserved.

Innledning

Undervisningsopplegget her tar utgangspunkt i samfunnsfag for elevene, og læring om lokalsamfunn og hva som trengs der. 

Dette undervisningsopplegget er gjennomført på 5. trinn, og det vil ta omtrent 2-4 økter å gjennomføre det, alt ettersom hva du ønsker å gjøre. 

Slik gjør du

Dette opplegget kan ses på en videreføring av dette opplegget for 3.-4. trinn, men det er ikke nødvendig å ha gjennomført dette på småtrinnet før du gjør dette på mellomtrinnet. Det kan også være en del av Ungt Entreprenøskap sitt opplegg som heter Vårt lokalsamfunn.

Elevene startet her med å snakke sammen om hva samfunn, og særlig lokalsamfunn er. Hva trenger en i et samfunn for at det skal være fungerende for alle som er innbyggere der. Her fikk elevene tid til å jobbe sammen i par og i litt mindre grupper for å kunne få med alle elevenes innspill. Etter dette skulle elevene jobbe med å velge seg de institusjonene og bygningene de trengte for at de mener at dette skulle være et velfungerende lokalsamfunn. 

Når elevene hadde tatt disse valgene gikk turen inn i Cospaces, hvor de begynte å sette ut de de mente var viktig for lokalsamfunnet sitt. Når dette var gjort var vi innom og så på de ulike lokalsamfunnene, og elevene som hadde det kunne gå rundt i sitt eget lokalsamfunn ved å bruke VR-briller og telefonen sin med appen CoSpacesEdu (for å kunne gå i denne verdenen må de ha VR-briller som det er muligheter for å trykke på skjermen med).

De elevene som var tidlig ferdig begynte å programmere i CoBlocks, hvor det er mulig å programmere alle objekter som er brukt. Her var det elever som programmerte biler som kjørte rundt i lokalsamfunnet sitt, og noen hadde også satt ut reinsdyr som fløy.

Underveis i hele opplegget snakket vi mye sammen om hvilke valg de ulike elevene tok, og hvorfor de ble tatt.

Som en videreføring dette med lokalsamfunn og hva som må til for å få det til å gå rundt spilte vi noen runder med Spleielaget Byen, her får elevene prøvd seg som borgermester og må ta kloke og ikke alltid like populære valg for å få byen til å vokse og holde innbyggerne fornøyde.

Mål

Samfunnsfag LK-06, mål etter 7. trinn

Samfunnskunnskap

 • gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn

 • (gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og diskutere skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati)

Geografi

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

Utstyr

Du trenger dette for å kunne gjennomføre dette opplegget:

- Datamaskin, nettbrett eller telefon med internett-tilgang

Tips

Cospaces.io kommer i to versjoner: gratisversjon og betalversjon. Du får mer på betalversjonen:

- Ubegrenset med 3D-objekter (maks. 10 i hver scene i gratisversjonen)

- Ubegrenset med import av filer (maks. 10 filer i gratisversjonen)

- Ubegrenset med verdener (1 verden i gratisversjoen), scener (ubegrenset i gratisversjonen), klasser (1 klasse i gratisversjonen) og oppgaver (1 oppgave i gratisversjonen)

- Alle blokker i CoBlocks (programmering), og mer muligheter på programmeringen

- Fleksibelt med hvem som er inne i verden (30 plasser på gratisversjonen). Du kan velge hvilke elever som har tilgang til din klasse i Cospaces, det vil si at du kan kaste elever inn og ut som det passer deg

 

Hva er CoBlocks?

CoBlocks er programmering med blokker, som vi kjenner det fra blant annet Scratch og Micro:bit. Dette er noe som en har begrensede muligheter på i gratisversjonen av Cospaces. I betalversjonen er det mange flere muligheter for programmering, blant annet å få objektene til å bevege seg og reagere på andres objekters bevegelse.

Oppgaveforslag

Eksempel på oppgaver 5.-7. trinn

 • Lag et lokalsamfunn hvor du setter inn maktinstitusjoner som rådhus, politi og rettshus. Hvordan vil et samfunn uten maktinstitusjoner fungere?

 • Lag et samfunn hvor dere har næringer som er avhengige av hverandre for å kunne eksistere. Hva trengs av ulike institusjoner og næringer?

 • Presentasjonen blir inne i Cospaces i VR, elevene går rundt i sitt samfunn for å vise og forklare sammenhenger osv.

 • Ekstra: Programmere figurene

Evaluering av opplegg

Elevene ble veldig giret på å jobbe i Cospaces, og det har vært veldig mange spørsmål i etterkant om å få lov til å jobbe mer med dette programmet.

Her vil jo kun fantasien sette grenser for hva det kan brukes til.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Rom for læring - kreativ sone

  Jeg trodde programmering og IKT handlet mye mer om installering og kjedelige PC-ting, men det er mye mer interessant – det er mange flere muligheter.
 • Koding, Bee-Bot og 4 åringar

  Vad är en robot frågar Elin? Det är en sak som går och låter "eeek eeek eeek" 4 åringen rör armarna fram och tillbaka.
 • Arduino for alle

  Å jobbe med strømkretser, bygging, forståelse av instruksjoner og tegninger, programmering og å oppleve mestring er blant noe av elevene på 5. trinn på Brundalen skole har oppnådd ved å jobbe med Arduino i noen uker.

Finn oss på sosiale medier