Trykktesting med røykgranater i VG2 byggteknikk

Hvordan man kan gjøre undervisning om trykktesting og lufttetting mer spennende ved hjelp av visuelle hjelpemidler.

Innledning

 

I forbindelse med en bachelor oppgave vi jobber med har vi gjennomført en undervisningsdag der temaet var lufttetting og trykktesting.

Etter våre egne erfaringer, og etter undersøkelser blant kollegaer fant vi ut at trykktesting er et område det blir undervist lite i. vårt inntrykk var at selv om elevene hadde hørt om lufttetting av bygninger, og at mange også visste at det i dag er stort fokus på å få hus så tette som mulig, var det svært få eller ingen som visste hvordan trykktesting gjennomføres i praksis eller hvorfor det gjøres.

De fleste elevene som går bygg- og anlegg får prøvd seg på å lufttette bygningsdeler i når de går på skolen. Enten det er med vindtett duk eller plater utvendig, eller dampsperre innvendig. Vårt mål med denne undervisningen var å gi elevene økt forståelse av hvilke krav som stilles til lufttetting, og hvordan lufttetting kan gjøres best mulig i praksis.

For å sette en ekstra fiff på det hele brukte vi røyk for at eventuelle utettheter skulle bli godt synlige.

 

Slik gjør du

Se vedlegget for all informasjon om opplegget.

Evaluering av opplegg

 

 

 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier