Trygghet på nett

Det er mye å lære på og med internett, men det er viktig at elevene selv tar bevisste valg og kjenner til ulike utfordringer de kan møte.

Innledning

Safer Internett Day (SED) avholdes hvert år i februat av organisasjonen Insafe, og har som formål å promotere tryggere og mer ansvarlig bruk av internett-teknologi og mobiltelefoner, særlig blant ungdom verden rundt. SED hadde i 2016 temaet "Bidra til et bedre Internett"

Del elevene i grupper på fire, som hver arbeider med å løse et av de åtte problemene listet under.

Slik gjør du

1. Start med å se denne videoen: https://youtu.be/ygs3njvNUaE

2. Ta deretter denne quizen: http://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2016/quiz 

3. Som en oppvarmingsøvelse kan denne rollespilløvelsen gjennomføres. Gå da sammen to og to. Rollekort elev A: http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/SID_role_play_stu... Rollekort elev B: http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/SID_role_play_stu...

4. Hver gruppe velger ett problem. De leser tekstene og ser videoene det er lenket til. Gjør også annen nødvendig research for å kunne svare godt på spørsmålene.

5. Presenter funnene med et verktøy/en tjeneste som passer til formålet: video, blogginnlegg, Kahoot, rollespill, Photostory, veggavis, infografikk.

8 problems

One – What do we want to say to our parents and teachers about kids’ use of technology?

Two – Sexting – Is it a problem? Why do people do it? How can we educate each other about the risks?

Three – What are some simple things people can do to protect themselves online?

Four – How do we achieve better balance in our lives between school, family, friends, activities and our use of tech?

Five – What are our rights and responsibilities as creators and consumers of digital media/content?

Six – How can school counselors and administrators support students when they make mistakes posting on social media (pictures that jeopardize reputation of self or others, dealing with cyberbullying, etc.)?

Seven – How can we encourage empathy and support among our peers online? What about among adults?

Eight – What can teenagers do to support others in their efforts to adopt and use technology safely and productively (siblings, seniors, community members, etc.)?

 

Utstyr

PC/Mobil med internett

Tips

Lenker bør sjekkes. Alternative kilder til informasjon bør lestes opp dersom faglig nivå tilsier det. Dypdykket i problemstillingene kan ta mye tid; det er ofte en god løsning å begrense tiden elevene har til rådighet en del for å sikre at de kommer fram til et greit resultat uten å bruke uhensiktsmessig tid.

Elevene kan trenge en del hjelp for å finne dra til en hensiktsmessig form for å presentere funnene sine.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier