Temple Run som inspirasjon for skriving

Et enkelt spill som Temple Run kan gi mye inspirasjon for skriving, både for de som synes å skrive er vanskelig eller kjedelig, eller de som synes skriving er gøy.

Innledning

Hvorfor ikke bruke verdens enkleste spill som inspirasjon for skriving? Temple Run er et enkelt, men ganske vanedannende spill som finnes for håndholdte enheter. Det er en blanding av skattejakt og actionspill, og går enkelt fortalt ut på å løpe fra noen aggresiver apekatter. Du må hoppe over trær eller hull i bakken, skli under greiner og samle sammen gullmynter. Underveis teller spillet opp poeng, antall mynter og hvor langt du har løpt. Gjennom korte spilleøkter skal elevene hente inspirasjon fra spillet til å skrive historier i språkfag(norsk, engelsk, spansk osv). Videre kan en bruke det tverrfaglig i matematikk og kunst og håndverk.

Slik gjør du

Første økt: Etablering av karakter

Elevene spiller alene eller sammen to og to. De spiller Temple Run i 5 minutter hver for å få et inntrykk av spillet og hvordan det virker. Målet med økten er å få et tankene til å spinne rundt hvem hovedpersonen er. La elevene lage et tankekart der de forteller om hvem personen er, hvor han kommer fra osv. Veiledende spørsmål kan være:

 • Hvem er hovedpersonen?
 • Hvor kommer han fra?
 • Hvor gammel er han?
 • Hvordan ser han ut?
 • Hvilke egenskaper har han(styrker/svakheter)?
 • Hva liker han/misliker?
 • Familie?
 • Hvordan og hvorfor er han havnet her? 

Andre økt: Etablering av miljø

Elevene spiller alene eller sammen to og to. De spiller Temple Run i 5 minutter hver for å få en ide om templet og stedet templet ligger. La elevene lage et tankekart der de forteller om tempelet.Veiledende spørsmål kan være:

 • Hvor ligger Tempelet (land, verdensdel)?
 • Er det i en by, i fjellene, jungelen?
 • Hva finnes rundt Tempelet (Skog, fjell, tre, vann, elv osv)?
 • Hvordan ser Tempelet ut (Stort, lite, tre, overgrodd, flott, ruin osv)?
 • Hva finnes i Tempelet?
 • Hvorfor er det aper i Tempelet?

Tredje økt: Etablering av historie

Elevene spiller alene eller sammen to og to. De spiller Temple Run i 5 minutter hver for å bygge opp i historien. La elevene lage et tankekart eller en tidslinjer der de skisserer historien.Veiledende spørsmål kan være:

 • Når foregår eventyret?
 • Hva har han funnet/stjålet?
 • Hvordan ser det ut?
 • Hvordan kommer han seg ut?

Skriving av historien

Skriveøkter der elevene skal skrive sin historie. Hvor mange og hvor lange skriveøkter avhenger av alderstrinnet. De har skapt ganske mange små skildringer som de nå kan flette inn i sin egen fortelling som består av innledning, hoveddel og avslutning.

Mål

Mål i norsk, K06 etter 4.trinn:

 • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster
 • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving
 • strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning
 • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving

Mål i norsk, K06 etter 7.trinn:

 • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting
 • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte
 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
 • eksperimentere med skriving av enkle tekster på sidemål
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger

Mål i norsk, K06 etter 10.trinn:

 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium

Mål i engelsk, K06 etter 7.trinn:

 • skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger
 • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler for å finne relevant informasjon og lage ulike typer tekster
 

 

Utstyr

Håndholdte enheter med Temple Run installert. 

 

Tips

For de yngste elevene er det kjekt å kjøre tverrfaglig med kunst og håndverk og matematikk. I kunst og håndverk kan de lage illustrasjoner til tekstene sine. På den måte skaper en et større produkt. I matematikk kan en lage statistikker over antall løpte meter, antall poeng og antall mynter. Finne gjennomsnittet, maksimum, presentere det i diagram osv.

For de eldre elevene er det lurte å benytte prosessorientert skriving. La elevene få gi tilbakemeldinger til hverandres tekster, for å gjøre dem enda bedre.

Vurdering

Lag kriterieark med fokus på de områder en ønsker å arbeide med. Kan være form, innhold eller rettskriving.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier