Teknisk tegning i 3D

Teknisk tegneoppgave ved bruk av programmet SketchUp

Innledning

Læringsopplegget er en øvelse i bruk av et tredimensjonalt tegneprogram som kan leses av på både datamaskin og mobiltelefon. I tillegg har det fokus på noen vitale byggtekniske komponenter.

Slik gjør du

Gjennomføringen fremgår i det vedlagte dokumentet.

Mål

Opplegget kan knyttes til følgende kompetansemål for VG2 byggteknikk:

-tegne skisser og konstruksjoner i målestokk

-bruke digitale verktøy til å lage tegninger og utføre beregninger

-lese og bruke tegninger og beskrivelser

-bygge komplett, bærende yttervegg.

I tillegg berører det flere temaer i den generelle læreplanen:

-det arbeidene mennsket

-teknologi og kultur

-læring som lagarbeid

 

Utstyr

PC/Mac, datamus, gratisprogrammet SketchUp, prosjektor

Forberedelse

Krever lite forberedelse. Påse at alle elevene har med egen pc/mac.

Tips

Passer fint for grupper opp mot 20 elever.

Vurdering

Vurderingsskjema med lav,middels og høy måloppnåelse fremgår i vedlagt dokument.

Evaluering av opplegg

Fikk veldig positive tilbakemeldinger fra både veileder og elevene.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier