Sphero Sprk+ - Programmering i praksis og dybdelæring.

Dette læringsopplegget har blitt gjennomført med elever, lærere, studenter og skoleledere. Læringsopplegget er tverrfaglig og gir et innblikk i hvordan programmering og dybdelæring kan kombineres i praksis. Læringsopplegget er knyttet opp mot kjerneelementer og kompetansemål til fagfornyelsen.

Innledning

Dette læringsopplegget er tilpasset slik at elevene (lærerne, studentene, skolelederne) arbeider seg igjennom oppgavene, men står fritt til å velge hvordan de skal løse dem.

Det betyr at de kan bruke tverrfaglig kunnskap og erfaring til å skape og programmere en robot som oppfyller læringsoppleggets kriterier. 

Læringsopplegget ligger som vedlegg (pdf) på denne siden. 

Slik gjør du

Nednefor er det satt opp "punktvis" hvordan denne økten kan organiseres. Mer informasjon om selve opplegget finner du i vedlegget på denne siden. 

1. Start læringsøkten med å gå igjennom første side av læringsopplegget.

2. Sett en tidsramme på opplegget i samarbeid med deltakterne (anbefalt er 1.5 timer +)

3. Avslutt økten med en oppsummering der deltakerne reflekterer og presenterer roboten de har skapt og programmert. 

Mål

Kjerneelementer og kompetansemål fra det siste utkastet til fagfornyelsen (juni 2019):  

Matematikk: 

Utforsking og problemløsning: 

Algoritmisk tenking er viktig i prosessen med å utvikle strategiar og framgangsmåtar for å løyse problem. Problemløysing i matematikk handlar om at elevane utviklar ein løysingsmetode på eit problem dei ikkje kjenner frå før. Det handlar òg om å analysere og forme om kjende og ukjende problem, løyse dei og vurdere om løysingane er gyldige. 

Kompetansemål etter 4.trinn: 

 • utforske og forklare samanhengar mellom dei fire rekneartane og bruke samanhengane formålstenleg i utrekningar 

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer 

 Flere kompetansemål og mer om fagfornyelsen (se vedlegg).

 

Utstyr

 • Nettbrett med Sphero edu app
 • Sphero Sprk +
 • Plast glass
 • Diverse formeringsartikler til skape og bygge robot

Forberedelse

Se læringsopplegget 

Tips

Les læringsopplegget og oppgavene godt. 

Oppgaveforslag

Se vedlegg. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Gulrot-piano med Arduino

  Gulrot og Arduino går godt sammen, om en vet hva en skal gjøre. Dette har elever på mellomtrinnet funnet ut av, og de storkoser seg når de jobber med dette opplegget.
 • Use of HTC VIVE Virtual Reality-My Experience with Google Earth VR, and Google Tilt Brush

  The use of virtual reality in the classroom motivates students to explore fantastic new worlds where their only limitation is their imagination!
 • 3D-tegning i Onshape

  3D-skrivere blir stadig mer vanlig i norske bedrifter og også i en del norske skoler. For å få filer som kan skrives ut i en 3D-skriver kan en bruke ulike verktøy, som Minecraft, TinkerCAD, SketchUp og Onshape. De tre siste er nettbaserte programmer, Minecraft krever installasjon. Vi på Jakobsli skole har benyttet oss av Onshape for å bygge husene til elevene som skal benyttes i ulike fag senere.

Finn oss på sosiale medier