"Spent" - Klarer du å drive en familie 30 dager med 10 000 kroner?

"It’s just stuff. Until you don’t have it."

2018-07-28 17_37_25-SPENT.png

All rights reserved.

Innledning

"Spent" er et kort spill om hvordan det er å være fattig i USA. Du skal rett og slett klare deg i 30 dager med $1000 i lommeboken. Du har vunnet spillet om du fremdeles har penger igjen etter 30 dager - og du taper i det du går i minus.

Spillet er på engelsk og bør kunne spilles fra 5. trinn og opp, men fungerer nok best fra 8. siden temaet er nokså voksent. Du rekker å gjennomføre opplegget på 1-2 skoletimer - alt etter hvor mye tid du vil bruke på erfaringene elevene gjør i spillet.

Det er en nettside, så du kan spille dette spillet på alle digitale dingser med en nettleser.

Slik gjør du

Det er veldig fristende å si at nå spiller du gjennom spillet selv og så finner du på et godt opplegg til hvordan du kan bruke spillet i klassen. Dette spillet er så enkelt tilgjengelig via nettleser og så aktuelt, spesielt i hverdagsmatematikk, at du bør kunne gjøre denne jobben selv (du er tross alt lærer ;-). Men… ok… dette er nettsiden for hjelp til læringsbasert spilling - så da så...

La elevene spille gjennom spillet på nettsiden - http://playspent.org

Etter første gjennomspilling (uansett om de “vant” eller ikke) går du igjennom spørsmålene under. Hvordan du velger å gjøre dette i klassen din kan du få bestemme - om det er klasse- eller gruppesamtaler eller individuelt arbeid eller IGP-metoden. Ditt klasserom - du bestemmer!

Oppfølgingsspørsmål etter hver gjennomspilling:

 • Hva skjedde med deg i spillet?
 • Hvilke valg gjorde du underveis og hvordan gikk det?
 • Hva var det vanskeligste valget du måtte ta i spillet? Hvorfor?
 • Hvis du nå spiller spillet en gang til - hva vil du gjøre annerledes? Hvorfor?
 • Hva har du lært av å spille spillet et par ganger?

Etter noen runder kan det være bra å se litt ut over selve spillet. Her er noen forslag til spørsmål det er mulig å arbeide med i etterkant.

En prat i etterkant om kulturforskjeller, arbeidsliv og velferdsstaten...

 • Hvilke hendelser i spillet tror du ikke kunne skjedd i Norge? Hvorfor?
 • Hvilke ting er annerledes i Spent i forhold til norske forhold?
 • Er det slik det er å være fattig i Norge også? Hvorfor?

En prat i etterkant om valg du må gjøre underveis…

 • Gjorde du noe du egentlig hadde lyst til å gjøre? Hva var det - og hvorfor valgte du det likevel?
 • Trekk inn ulike etiske utfordringer spilleren møter underveis og vurder dem ut fra ulike etiske tenkemåter.

Mål

(Bare så det er sagt - jeg finner bare frem noen mål du kan bruke ut fra min erfaring fra ungdomstrinnet. Det finnes sikkert enda flere - om du på død og liv må knytte ting du gjør i klasserommet til bestemte mål i planen.)

Matematikk 10. trinn

 • gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata

Engelsk 10. trinn

 • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge

KRLE 10. trinn

 • Nesten alle mål fra “Filosofi og etikk”, alt etter innfallsvinkel.

Utstyr

Det eneste du trenger er nettadressen http://playspent.org og en digital dings å åpne den med. Spillet virker på mobil, nettbrett og PC - samme hvilket merke.

Forberedelse

Spill gjennom spillet selv - kom deg til dag 30. Gjerne flere ganger.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Simcity Education

  På Kleppestø barneskole har 5A brukt en del av samfunnsfagtimene til problemløsning gjennom SimCity Edu:Pollution Challenge. Gjennom 6 oppdrag har de lært om byplanlegging, miljø og problemer knyttet til bærekraftig utvikling. SimCity Edu gir elevene et innblikk i hvor utfordrende det er å være miljøbevisst i dagens samfunn. De får også prøve balansen mellom økonomi og utvikling.
 • Nettbrettspill som en variert del av undervisningen

  Dataspill på nettbrett kan være en god inngang til å jobbe med ulike fagmål på en måte som engasjerer elevene og setter i gang mange gode refleksjoner og diskusjoner.
 • 4. trinn ved Brundalen skole bygger skolen i Minecraft, del 2

  Etter å ha jobbet med forberedelsene til å kunne begynne å spille / bygge i MinecraftEdu (beskrevet i forrige innlegg), var det en svært ivrig gjeng på 4. trinn som var veldig klar for å begynne å bygge skolen sin.

Finn oss på sosiale medier