Selfieturisten

La elevene lære om turisme, markedsføring og sosiale medier gjennom selv å være en turist i eget nærmiljø.

female-forest-friendship-597322.jpg

Photo by rawpixel.com from Pexels

Creative Commons Licence

Innledning

Dette opplegget er myntet på elever som går Reiseliv, men gjennom tilpassning kan det benyttes til andre læringsopplegg og temaer.

Flere bedrifter blant annet innenfor reiseliv har sett at forbrukere har stor makt og påvirkningskraft på hverandre. Vi leser anmeldelser på TripAdvisor, følger reiselivsbloggere samt andre på Instagram. Vår delingskultur gjør at markedsføringen blir mer effektiv og treffsikker.

Utrykket selfie turist kommer av de iscenesatte bildene som vi tar av oss selv ved besøk av kjente eller ukjente attraksjoner.

Dette opplegget ble benyttet i sammenheng med opplæring i kjøpsatferd. Hvor elevene skulle ta selfie bilder sammen med attraksjoner i nærmiljøet og publisere dem med tekst på en lukket facebook gruppe for klassen til videre arbeid. 

Slik gjør du

Som en begynnelse på dette opplegget burde man ha gjennomgått teori tilknyttet målet for læringsopplegget. I dette tilfellet hadde vi snakket om kjøpsatferd og kjøpsprosessen som en del av den første økta.

Elevene burde på forhånd ha en forståelse av hva som regnes som en attraksjon.

- 1. økt, siste del av økta: jobbe med å finne ut hvilke attraksjoner som finnes i nærmiljøet og hvilke de vil fokusere videre på.

- 2. økt: ut i nærmiljøet utstyrt med telefonene for å ta kreative selfier av seg selv og de utvalgte attraksjonene.

- 3. økt: Postering av bildene på lukket facbook gruppe, sammen med tilhørende tekst, som skal gjøre innlegget mer attraktivt for leseren. Etter dette får elevene noen spørsmål som de individuelt skal svare på når de skal vurdere sine egne og de andres bilder.

- 4. økt: Avsluttning og oppsummering, hvor vi sammen tar en felles gjennomgang av arbeidet samtidig som vi repeterer litt av teorien fra første økt.

Mål

Mål hentet fra Læreplan i felles programfag VG2:
  • avdekkje behov og potensielle ønske hos gjestene gjennom situasjonstilpassa kommunikasjon
  • bruke modellar for kjøpsåtferd som grunnlag for sal av reiselivsprodukt
  • vurdere trendar, nasjonalt og internasjonalt, som grunnlag for å utvikle berekraftige reiselivsprodukt

Utstyr

For å gjennomføre dette opplegget trenger elevene:

- Mobiltelefon med kamera

- Eventuelt en facebook konto, men andre måter å dele bildene på kan også benyttes

- Tilgang til nett og pc

 

Tips

Lurt at elevene har litt kjennskap til attraksjoner i eget nærmiljø og hva en attraksjon er.

Oppgaveforslag

Etter bildene er tatt og publisert kan elevene jobbe videre med vurdering av eget og andres arbeid, hvor dette er noe de kan svare på:

Hvilke av bildene du selv og de andre tok appellerer mest til deg og hvorfor?

Hvilke motiv ville du hatt for å dra og se den samme attraksjonen?

Hvilke type behov utløser bilder av reiser og attraksjoner hos oss?

Hvilke personlige kilder bruker vi for å innhente informasjon?

Hvilke kommersielle kilder benytter vi oss av når vi søker etter attraksjoner å besøke?

Attraksjonene dere tok bilde av finnes i ........., hvilke kriterier oppfyller byen/stedet for en barnefamilie som vil på sightseeing og en ungdomsgjeng som vil på f.eks shopping?

Vurdering

Her kan etterarbeidet som elevene gjør vurderes med f.eks lav middel og høy måloppnåelse, alt ettersom hvor mye teori de har knyttet til besvarelsen.

Evaluering av opplegg

Opplegget fungerte og elevene synes det var spennende å gjøre noe anndereledes. Vi skulle satt av mer tid til å velge ut attraksjoner før de skulle gjennomføre læringsaktiviteten, da noen elever ikke hadde en klar plan på forhånd og dette var ganske tydelig da de kom tilbake med bildene de hadde tatt.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

  • Audiokollasj

    Dette er et opplegg der elevene skal lage en kollasj av egenproduserte lydopptak som er editert før...

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier