Samskriving: La elevene lage presentasjonen

Gjennom å samskrive kan elevene lære hvordan mange hoder sammen som oftest er bedre er ett! Læreren sparer tid, og elevene blir mer engasjert fordi de selv har bidratt.

Innledning

Det er tradisjonelt læreren som lager presentasjoner og foredrag til elevene når nytt fagstoff skal gjennomgås. Ved å la elevene gjøre dette selv kan læreren spare tid og samtidig øke elevenes engasjement i fagstoffet.

Slik gjør du

Du oppretter en Google-presentasjon eller Power Point på vanlig måte i Google Drive eller Office 365. Lag en forside og deretter så mange sider i presentasjonen som du trenger - vanligvis er det fint å ha nok til at to og to elever kan samarbeide. 30 elever = 15 sider (foiler).

Lag en overskrift til hver side. Den bør korrespondere med et undertema. Det kan være en forfatter, en tekst, et virkemiddel eller noe annet. Hver side er nå en oppgave til to-tre elever sammen.

Del presentasjonen med elevene via en lenke som du legger ut i læringsplattformen.

Når økten begynner ber du to og to elever gå inn på hver sin side i presentasjonen via lenken. De får nå ca. 15-20 minutter til å fylle sin del av presentasjonen med innhold. De må legge inn tekst, bilder og lenker dersom de har brukt andre kilder enn læreboka. Du kan gjerne be dem om å lage et kontrollspørsmål til sin side. Disse kan du stille muntlig til klassen i etterkant, eller du kan lage en rask test og legge ut i læringsplattformen. Slik skjønner elevene at de må skaffe seg oversikt over hva de andre har jobbet med også.

Når tiden er ute skal klassen gjennomgå presentasjonen sammen. Elevene forteller resten av klassen etter tur hva de har funnet ut. Det er greit å la dem sitte på plassene sine mens de snakker, ellers blir det mye uro. Mens de presenterer må læreren supplere og eventuelt korrigere misforståelser.

Når økta er over kan du legge lenken på et egnet sted i læringsplasttformen. Erfaringsmessig vil elevene ofte søke seg til denne som et springbrett til videre arbeid med stoffet når de skal repetere, for eksempel.

 

Mål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner (Vg1)
  • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen (Vg2)

Det er mange kompetansemål som kan komme i betrakning avhengig av hvilket tema elevene skal jobbe med. Eksempel-presentasjonen som er lagt ved er om språkhistorien på 1900-tallet (Vg3).

Utstyr

Du trenger tilgang til Google Dokumenter eller Office 365. Det er best med Mac/pc, men en tablet eller iPad kan også fint brukes.

Forberedelse

Dersom det er nødvendig å differensiere kan du gjøre det når du deler ut oppgavene ved å sørge for at de enkleste delene av opplegget havner hos dem som trenger det.

Snakk med elevene om kildebruk og referanseføring, det er en fin bieffekt av opplegget at de må være bevisste på dette.

Tips

Opplegget passer fint for en vanlig skoleklasse. Dersom du har fordelt foilene i presentasjonen mellom elevene vil det fungere fint. Ikke la vedig mange skrive på samme foil/side samtidig.

Oppgaveforslag

Ta gjerne utgangspunkt i et emne i læreboka. Litterære perioder og språkhistorie passer fint, men du kan også gjøre dette med dialektkunnskap, nynorsk grammatikk, romananalyse og mye mer.

Vurdering

Normalt er ikke dette et opplegg som elevene skal vurderes i, men det kan være fint å fremheve hva som skal til for å løse oppgaven på en god måte: Lite, men riktig valgt tekst, gode illustrasjoner og lenke til kilder (dette er det som er vanskeligst å få alle til å gjøre). Vis til kompetansemålene, eventuelt til kjennetegn på gode presentasjoner.

Evaluering av opplegg

Opplegget er raskt å gjennomføre og enkelt å forberede. Elevene er normalt veldig positive til å jobbe på denne måten. Det hender at de tuller litt med å skrive usakligheter første gang en prøver samskriving, men det gir seg fort. Det er lurt å gi litt knapt med tid så de ikke blir sittende og vente.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier