Samskriving 2.trinn.

Opplegget ble gjennomført sammen med fadderne på 6. trinn.

samarbeid

Samarbeid

Creative Commons Licence

Innledning

2. trinn 29 elever 

6. trinn 27 faddere

35 laptop

2 klasserom + grupperom

Faktatekst om elg

Skriveramme

90 minutt

Slik gjør du

Elevene på 6. trinn har hatt om samskriving tidligere og var med som hjelpere/læringsvenn.

Elevene var delt i grupper på fire, to fra hvert trinn.

Temaet var valgt i forkant, elevene skulle skrive en faktatekst om elg.

1. Alle fikk utdelt en faktatekst og ei skriveramme

2. Fadderne leste teksten til fadderbarna

3. Sammen noterte de inn stikkord i skriveramme under disse fire punktene: utseende, levested, føde og egenskaper

4. Fadderne logget seg inn på 365 og oppretta et felles dokument som guppa skulle skrive faktasetninger i

5. Gruppa delte de fire punktene mellom seg og skrev faktasetninger inn på det delte dokumenter

6. De som hadde tid la inn et bilde til slutt

Mål

Dette opplegget er ikke et mål for 2. trinn, men vi valgte å la fadderne få dele/vise 2. trinnet dette.

Utstyr

PC

Evaluering av opplegg

Til tross for at dette ikke er et læreplanmål for 2. trinn så var det en grei samarbeidsoppgave, ei fin læring for 6. trinn. Elevene på 2. trinn syns det var spennende og kunne skrive samtidig med dem på et dokument.

Vi hadde forberedt oppgaven og gjort den "smal" og det gjorde den overkommelig for både store og små.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Finn oss på sosiale medier