Samskriving

Samskrivingsverktøy er et godt digitalt verktøy for å lære språk i fellesskap. Eleven kan dele dokumenter med en eller flere andre

samskrive.png

All rights reserved.

Innledning

Når elevene skal arbeide med tekster kan de skrive i fellesskap med andre. Det finnes en rekke ulike tjenester for slik samskriving, alle med sine fordeler og ulemper. Word i Office 365, Google docs og http://samskrive.ndla.no/ er alle aktuelle alternativer. Med utgangspunkt i den valgte tjenesten, gis elevene 

Slik gjør du

Legg opp til en individuell eller gruppebasert oppgave. Elevene oppretter dokumenter i den valgte samskrivningsløsningen og deler dokumentet med en eller flere lærere eller elever. Når dokumentet er delt, kan flere samarbeide om skriving, skriveprosess og tilbakemelding. Det er viktig å modellere samarbeidet gjennom selv å delta eller gi klar instrukser om kriterier, modelltekster og modellereing av samarbeidet. Det kan være en fordel om læreren får tilgang til elevenes dokumenter, særlig hvis det er snakk om et jevnbyrdig samarbeid mellom elevene, slik at det er mulig å veilede både skriving og samarbeidsprosessen.

Mål

Elevene skal kunne bruke hensiktsmessige digitale verktøy, ressurser og medier for å lære og kommuneisere på engelsk.

  • produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier
  • vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklæring
  • aktuelle mål fra områdene språklig kommunikasjon og kultur samfunn og litteratur

Utstyr

Nettbrett/PC til hver elev, eventuelt to og to deler.Brukerkonto på samskrivingstjenesten. 

Forberedelse

Dersom elevene skal bruke andre samskrivingsverktøy enn de de eventuelt får gjennom skolens systemer, er det viktig at hensyn til personvern vurderes nøye.

Tips

Det vil ta tid å sette opp kontoer og sørge for at alle elevene har pålogging klart og får til å administrere deling. Hvis elevene har for eksempel 365- eller Google-konto gjennom skolen fra før, vil dette gå langt greiere. Dte er lurt å bevisstgjøre elevene om hensikten og formålet med samskriving; det å utnytte hverandres styrker, reellt samarbeide istedenfor å dele opp arbeidsoppgaver og jobbe paralellt og muligheten for en bedre skriveprosess.

Samskriving blir også mer vellykket med øving, så det vil være positivt å gjøre det flere ganger.

Oppgaveforslag

Enhver skrive- eller gruppeoppgave vil være egnet som utgangspunkt for samskriving. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier